Exkurzia do slovenských médií

Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko – Audio video club pozývajú študentov na exkurziu do týchto médií a štúdií: RTVS, TV JOJ, TV Markíza, obed BORRY MALL, Rádio EURÓPA 2. Dátum: štvrtok 9. marec 2017 Odchod: 7.30 hod., parkovisko pred Billou oproti McDonaldu v Trnave Poplatok: 8 € Informácie a prihlášky na telefónnom čísle 0902 144 … Viac →

Pracovná ponuka v agentúre Neuropea na pozíciu Junior PR consultant

Agentúra Neuropea ponúka študentom pracovnú príležitosť na pozícii Junior PR consultant. Náplň práce: tvorba textov (tlačové správy, články), asistovať pri organizovaní eventov, klientských eventov s novinármi, pripravovať mediálny a legislatívny monitoring, vytvárať obsahovo menej náročné informačné materiály, pripravovať prehľad diania vo vybraných témach/oblastiach. Požiadavky: schopnosť samostatne tvoriť texty a chcieť sa v tom ďalej zlepšovať, anglický … Viac →

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2016/2017

Žiadame študentov, ktorí si doteraz nevyzdvihli schválené zadanie svojej záverečnej práce, aby tak urobili najneskôr do 15. marca 2017: študenti KOMU, AMES, TEDI, VZME – na sekretariáte katedier na Skladovej ulici, študenti MARK – na sekretariáte katedier v Jame. Súčasne žiadame všetkých končiacich študentov, aby si skontrolovali v AISe nahrané údaje týkajúce sa diplomovej práce/bakalárskej … Viac →

Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Denisa Jánošová, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16. marca 2017 sa v novej dolnej zasadačke rektora, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční: … Viac →

Pozvánka na Ples študentov 2017

 Trnavskí študenti vás pozývajú na 3. ročník Plesu študentov Trnavy, ktorý sa uskutoční              3. marca 2017 od 19.00 hod. v hoteli Holiday Inn. Cena lístka pre jednu osobu: 27€ (zahŕňa polievku, hlavné jedlo, dezert, 1/2 l vína, nealko, sladké, slané, kapustnicu). Rezerváciu a predpredaj lístkov môžete uskutočniť na webovej … Viac →

Česká spoločnosť Ascari ponúka pracovnú stáž

Česká spoločnosť Ascari s.r.o. ponúka študentom možnosť pracovnej stáže vo svojom novom start-up projekte – aplikácii ZoomIT. Vďaka tejto príležitosti máte možnosť získať množstvo nových skúseností v oblasti PR, HR, Manažmentu alebo Obchodu. Pracovná náplň: vyhľadávanie informácií, spracovávanie výstupov, analýz, sledovanie trhu, trendov a konkurencie, spracovanie elektronickej pošty a telefonátov, participácia na headhuntingu a obchodných … Viac →