Rozdelenie študentov na štátne skúšky – august 2016

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v JAME (JA 21, 22, 23, 11, 12, JD 11) so začiatkom o 8.00 hod. Prineste si výsledok kontroly originality, vytlačený z AIS (inak nebudete pripustení k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky sa uskutočnia v posledný … Viac →

Predĺženie predzápisu

Ak ste si neurobili elektronický predzápis na AR 2016/2017 (do 10.7.2016), urobte si ho do nedele 17. júla 2016 podľa manuálu nižšie. Všetky informácie  o predzápisoch pre nekončiacich študentov – terajších prvákov a druhákov Bc. štúdia a prvákov Mgr. štúdia – nájdete v priloženom dokumente. Elektronický zápis sa netýka budúcich prvákov Bc., Mgr. a PhD. štúdia … Viac →