Exkurzia do slovenských médií

Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko – Audio video club pozývajú študentov na exkurziu do týchto médií a štúdií: Múzeum Ľ. Štúra – nová expozícia, Slovenská televízia, TV Markíza, obedňajšia prestávka – Bory Mall, Rádio Expres. Dátum: štvrtok 26. novembra 2015 Odchod: 7.30 hod., parkovisko pred Billou oproti McDonaldu v Trnave Poplatok: 8 € Informácie … Viac →

Vyhlásenie výberového konania: profesor, docent, odborný asistent

Dekanka  Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent a odborný asistent na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá, v programe masmediálna a marketingová komunikácia, vzťahy s médiami, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier.

Ponuka stáže na Ministerstve vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ponúka absolvovanie trojtýždňovej odbornej stáže na Ministerstve vnútra SR alebo na krajských riaditeľstvách PZ SR. V ponuke sú: tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR, odbor protokolu a marketingu Kancelárie ministra vnútra SR, oddelenia prevencie a komunikácie na krajských riaditeľstvách PZ SR. V prípade záujmu o stáž týkajúcu sa práce s médiami na MV SR alebo krajských riaditeľstvách PZ kontaktujte riaditeľa … Viac →

Doplňujúce voľby do ŠR VŠ SR

Predseda Akademického senátu UCM doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., vyhlasuje v zmysle § 3, ods. 3, 25 a 26 Zásad volieb do ŠR VŠ SR za UCM a §107, ods. 4 zákona o VŠ doplňujúce voľby do ŠR VŠ za UCM. Voľby bude riadiť volebná komisia v zložení: predseda volebnej komisie – Mgr. Matej Martovič … Viac →

Kurzy angličtiny a španielčiny pre študentov

Študentská organizácia AIESEC pripravila pre študentov interaktívny jazykový kurz Tea at 5 o’clock zameraný na vyučovanie anglického a španielskeho jazyka. Projektu sa môžu zúčastniť všetci študenti, ktorí chcú zdokonaliť svoje jazykové znalosti a spoznať nové kultúry s pomocou zahraničných lektorov. Ak sa chcete kurzov zúčastniť, mali by ste mať aspoň základné znalosti konkrétneho jazyka. Cena kurzu: 25 €/5 týždňov … Viac →

Súťaž na vytvorenie nového loga pre spoločnosť Argus s r.o.

Spoločnosť Argus, s r.o.  vyhlasuje súťaž pre študentov – grafikov a dizajnérov. Odmenou pre víťaza je 500 eur. Súťaž trvá do 19. decembra 2015. Zameraním spoločnosti Argus s r.o.  je polygrafická výroba,  hlavným produktom sú blahoprajné karty, ostatnú produkciu tvoria výrobky papierenského sortimentu. K 25. výročiu svojej existencie sa rozhodla pre redizajn svojho loga a ďalších prvkov … Viac →

Pozvánka na túru Game of Hikers

Študentská organizácia AIESEC a organizačný tím ateliéru telovýchovy a športu pripravili pre zahraničných hostí a všetkých nadšených študentov túru na Hrad Devín. Túra sa začne v sobotu 31. októbra 2015 o 11.00 hod. v Bratislave odchodom z Karlovej Vsi. Viac informácií nájdete vo facebookovej udalosti Game of Hikers: Episode Devín.  

Beánia trnavských univerzít

V stredu 4. novembra 2015 sa v mestskej športovej hale uskutoční spoločná Beánia trnavských univerzít, na ktorú sú pozvaní všetci študenti. Na akcii vystúpi známa dvojica Gipsy Čáve, kapela Vidiek a DJ EKG. Dress code: spoločenské oblečenie. Všetky dôležité informácie nájdete aj na Facebooku.

Pozvánka na Medzinárodnú výstavu pre podnikanie a franchising

V priestoroch Pálffyho Paláca v Bratislave sa v dňoch 3. – 4. novembra 2015 uskutoční už tretia medzinárodná výstava venovaná podnikaniu a franchisingu. Výstava prinesie návštevníkom informácie na témy financovania, rozvoja podnikania, vzdelávania, odbornej prípravy a koučovania pre začínajúcich alebo malých podnikateľov. Táto prezentácia firiem a osobností oboru bude prebiehať počas dvoch dní (utorok a streda) a prináša … Viac →