Marketing Masterclass IV: Elektronické hry

V stredu 30. septembra 2015 o 15.00 hod. sa v Kine OKO uskutoční ďalšie podujatie zo série Marketing Masterclass s podtitulom Tvorcovia hier hráčom. Hlavným rečníkom bude organizátor stretnutí herných developerov a konzultant spoločnosti Space Unicorn Marcel Klimo. V paneli budú na tému elektronických hier diskutovať: Martin Uherko (štúdio ElitApps) Lubor Kopecký (ČESKÉ HRY o.s.) Martin … Viac →

Filmová súťaž 48 Hour Film Project 2015

48 Hour Film Project je najväčšia časová svetová filmová súťaž svojho druhu, ktorá sa bude konať 2. – 4. októbra a vyvrcholí 10. októbra 2015 premietaním súťažných filmov v kine na VŠMU FTF. Projekt sa prvýkrát realizoval v roku 2001 vo Washingtone DC s jedným súťažným tímom. Za 15 rokov sa rozšíril na 3000 filmov ročne v … Viac →

Oznámenie o inauguračnej prednáške – doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vo štvrtok 15. októbra 2015 sa v Kine OKO, UCM v Trnave, … Viac →

Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Ján Višňovský, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v pondelok 12. októbra 2015 sa v zasadacej miestnosti UCM, Nám. J. … Viac →

Súťaž o najlepší spot Múdra huba

Spoločnosť Bio Agens Research and Development a PR agentúra Trumpeter pripravili medzinárodnú sútaž o najlepší 30-sekundový spot, ktorý bude prezentovať Múdru hubu (pythium oligandrum). Súťaž o 1200 € trvá do 30. novembra 2015.  Podmienky súťaže Spot musí trvať 30 sekúnd. Je povolené používať voiceover (krátke hovorené slovo – max. 10 slov – prenášané hlasom, ktorého nositeľ nie je prítomný … Viac →

Možnosť štipendijných pobytoch cez NŠP – uzávierka 31.10.

V rámci Národného štipendijného programu SR bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2015/2016. Uzávierka na podanie žiadostí je 31. októbra 2015 do 16.00 hod., pričom na pobyty možno ísť v letnom semestri akademického roka 2015/2016. Žiadosti sa podávajú online na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. Štipendiá sú určené pre študentov … Viac →