Letná jazyková škola v Lotyšsku

Od 13. júla do 24. júla 2015 sa môžete zúčastniť jazykovej školy, kde si môžete zlepšiť svoju angličtinu. Dva týždne vo viacnárodnom tíme s expertmi na anglický jazyk 6 hodín denne v Pure Academy v 3. najväčšom lotyšskom meste Liapaja. Viac informácií získate na webe Pure Academy. Prípadné otázky adresujte na +371 2635 4505 alebo e-mail:info@pureacademy.lv.

Súťaž o najlepší spot Múdra huba

Ste kreatívni? Máte talent na animácie, fotografiu alebo ste jednoducho fanúšikovia videotvorby? Chcete vyhrať 1200 eur? Zapojte sa do medzinárodnej súťaže, ktorú organizuje PR agentúra Trumpeter. Dedlajn súťaže je 30. novembra 2015. Súťaž o najlepší 30-sekundový spot, ktorý bude prezentovať Múdru hubu (pythium oligandrum), je určená pre študentov, ktorí študujú masmediálnu komunikáciu, animáciu alebo fotografiu, … Viac →

Romantický večer v synagóge s The-a(r)t-re

V utorok 19. mája 2015 sa v trnavskej Synagóge uskutoční Romantický večer, ktorým budú sprevádzať členovia univerzitného divadla The-a(r)t-re. Okrem atmosféry sa bude podávať dobré víno alebo káva s domácim zákuskom.  Program: 1 hlas Československa 1 hudobná skupina 9 recitátorov  Vstupné: symbolické 1 €- študenti (online) – ISIC/ITIC/EURO26 2 € – všetci (na mieste) Viac informácií … Viac →

Ponuka stáže v Media Tenor Internship Programme

Ponuka Media Tenor Internship Programme je určená študentom magisterských programov vysokých škôl, so zameraním na žurnalistiku, sociológiu, public relations alebo marketing. Cieľom programu je prispieť k propagácii využívania nových mediálno-analytických metód vo výskumnej a marketingovej praxi a pomôcť študentom vyšších ročníkov získať a uplatniť nové skúsenosti. Počas dvojtýždňovej praxe (po dohode aj dlhšie) si praktikant … Viac →

Trainee program v Poštovej banke pre končiacich

Poštová banka ponúka ročný rozvojový trainee program, ktorý je určený pre študentov posledného ročníka vysokých škôl. Ak chcete rozvíjať svoje schopnosti, získať nové vedomosti a zručnosti, môžete sa prihlásiť. Okrem nových pracovných skúsenost sa budete môcť zúčastniť i rozvojových a zážitkových aktivít. Viac informácií možno nájsť na webe Poštovej banky.

Vyhlásenie výberového konania: vedúci katedry, profesor, docent, odborný asistent, lektor

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest a funkcií na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá, v programe masmediálna a marketingová komunikácia, vzťahy s médiami, aplikované mediálne štúdiá a teória a tvorba digitálnych hier: vedúci Katedry právnych a humanitných vied, vedúci Katedry mediálnej výchovy, vedúci Katedry … Viac →

FMK UCM sa stáva členom UNESCO-UNAOC UNITWIN

Vďaka Kabinetu medzinárodných vzťahov FMK UCM sa naša fakulta stala pridruženým členom medzinárodnej siete univerzít pre médiá, informačnú gramotnosť a medzikultúrny dialóg – UNESCO-UNAOC UNITWIN. Hlavným partnerom Fakulty masmediálnej komunikácie je Autonómna Univerzita v Barcelone, ktorá bola jedným zo zakladajúcich členov siete.