XIII. Reprezentačný ples FMK

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM pozýva na svoj XIII. reprezentačný ples, ktorý sa bude konať v piatok 6. februára 2015 od 19.00 hod. v priestoroch stravovacieho zariadenia UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Na hostí tradičného plesu FMK UCM čaká zábavný program a občerstvenie.

Veselé Vianoce s FMK

Vedenie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity. sv. Cyrila a Metoda v Trnave želá všetkým študentom, pedagógom, zamestnancom, spolupracovníkom, absolventom i uchádzačom o štúdium na našej fakulte pokojné prežitie vianočných sviatkov a v roku 2015 veľa osobných i pracovných úspechov. 

Svet (podľa) Urbana

V stredu 21. januára 2015 o 19.00 hod. sa v trnavskom divadle J. Palárika uskutoční divadelná hra Svet (podľa) Urbana, na ktorú pozýva hosťujúce divadlo – „Divadlo Jozefa Gregora Tajovského“ zo Zvolena. Jozef Urban bol známy básnik, textár, publicista. Večný rebel – nežný, zúrivý, svoj. Človek, ktorý predčasne odišiel vo veku 34 rokov pri tragickej … Viac →

Možnosti stáže pre absolventov Bc. a Mgr. štúdia v zahraničí

V akademickom roku 2014/2015 organizuje Workspace Europe pre študentov našej univerzity absolventské stáže. Kto sa môže prihlásiť? V akademickom roku 2014/2015 prijímajú prihlášky od denných študentov posledných ročníkov bakalárskeho (1. stupňa), magisterského alebo inžinierskeho (2. stupňa) štúdia, ktorí budú v tomto akademickom roku 2014/2015 štátnicovať. Kedy sa prihlásiť? Je potrebné sa prihlásiť ešte počas akademického roka, najneskôr 3 mesiace … Viac →

Výsledky výberového konania ERASMUS+ 2015/2016

Výsledky výberového konania na študijné pobyty Erasmus+ na akademický rok 2015/2016 – podľa jednotlivých krajín a univerzít: Česká republika Nemecko Portugalsko Chorvátsko Poľsko Taliansko Litva   Česká republika 1. Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika Patrícia Demeterová – ZS Dominika Petrikovičová – ZS Nikol Vargová – LS 2. Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká … Viac →

Informácie pre študentov o štátnej skúške v januári 2015

Oznamujeme študentom, kt. boli vyzvaní študijným oddelením, spĺňajú podmienky a plánujú sa zúčastniť termínu štátnych skúšok v januári 2015, že musia odovzdať dokumenty v nasledujúcom poradí: 1. Školiteľ 1 x záverečná práca v hrebeňovej väzbe, 2 x prihláška na štátnu skúšku na podpis, index na zápis hodnotenia za seminár k ZP, resp. diplomový seminár. 2. Sekretariát katedier v … Viac →