Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Norberta Vrabca, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: Žiadosť o začatie habilitačného konania [pdf, 176 KB] 2.Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: — 3. Profesijný životopis: Profesijný životopis predložený uchádzačom [pdf, … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu doc. PhDr. Dany Petranovej, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: Žiadosť o začatie habilitačného konania  [pdf, 1681 KB] 2.Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: — 3. Profesijný životopis: Profesijný životopis predložený … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Zbigniew Widera, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Zbigniewa Wideru, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: Žiadosť o začatie habilitačného konania [pdf, 176 KB] 2.Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: – 3. Profesijný životopis: Profesijný životopis predložený uchádzačom [pdf, 198 … Viac →

University dance center na UCM

Univerzitné tanečné cetntrum University dance center sa od tohto semestra rozbieha i na UCM. Prinesie unikátne kurzy, vďaka ktorým si ich účastníci môžu zlepšiť tanečné schopnosti a udržiavať sa vo forme.   Viac informácií o UNIDC a prihlásenie na tanečné a pohybové kurzy na webovej stránke projektu.

Konferencia Marketing Identity o deň skôr

Tohtoročná marketingová smolenická konferencia našej fakulty, ktorá sa po minulé roky uskutočnovala pod názvom Nové trendy v marketingu, sa posúva na termín 4. – 5. novembra 2013, t. j. o deň skôr, ako bolo pôvodne avizované. Sekcie ani rámcový program sa nemenia.