Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje prijímacie konanie na 3. stupeň (PhD.) denného i externého štúdia. Prihlášky možno posielať do 4. augusta 2013. Prijímacie konanie sa uskutoční 19. augusta 2013. Akreditované študijné programy: Masmediálna komunikácia: denné a externé štúdium Marketingová komunikácia: denné a externé štúdium Aplikované mediálne štúdia: denné a … Viac →