Jakub Ptačin: Choďte do Silicon Valley

V stredu 20. marca sa členovia Pointtu stretli v priestoroch FMK UCM na Skladovej ulici, aby si vypočuli argumenty o tom, prečo ísť do Silicon Valley. Informácie „z prvej ruky“ poskytol študent FMK UCM Jakub Ptačin.  Jakub absolvoval so svojim startupom Foretaster v SIlicon Valley sériu prezentácií a stretnutí. Počas niekoľkých týždňov nazbieral mnoho skúseností. … Viac →

Trendy v médiách opäť predmetom vedeckých diskusií

O svoje skúsenosti sa počas konferencie Megatrendy a médiá 2013 podelili odborníci nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Rumunska, Bulharska či Talianska. V rámci piatich sekcií diskutovali o problémoch a výzvach týkajúcich sa médií na Slovensku i v zahraničí. „Počas konferencie vystúpilo 112 aktívnych účastníkov zo šiestich krajín Európy. Veľmi nás teší, že oproti … Viac →

Dalibor Jakuš radil Pointtistom

Začiatkom marca sa začali realizovať prvé aktivity nového coworkingového centra založeného v priestoroch FMK UCM. Pointt pre svojich členov pripravuje prednášky, workshopy a mentoringové eventy.  Vo februári informovala FMK o založení coworkingového centra, ktoré bude poskytovať priestor pre študentov na rozvíjanie nápadov, projektov, a zároveň prinášať aktivity, ktoré im budú v týchto ambíciách pomáhať. Prihlasovanie … Viac →

ŠVOaUK 2013

Dňa 18. apríla 2013 sa uskutoční fakultné kolo Študetskej vedecko-odbornej  a umeleckej konferencie. Prihlášky a hotové práce je potrebné odovzdať do 5.4.2013 na Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. posch., č. d. 119b). >> Viac informácií v sekcii venovanej konferencii

Univerzita tretieho veku na FMK

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje FMK UCM v Trnave pre absolventov stredných a vysokých škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov. Termín podávania prihlášok je … Viac →