Musím byť prítomný na imatrikulácii? Koliduje mi to s…

Imatrikulácia je v prvom rade slávnostný akt prijímania do študentskej obce, ktorého korene siahajú až do stredoveku. FMK túto tradíciu ctí, preto by bolo veľmi vhodné aby ste to rešpektovali a dali Imatrikulácii najvyššiu prioritu. Ak sa napriek všetkej snahe nemôžete zúčastniť, zastavte sa v čo najkratšom čase na študijnom oddelení aby vám vydali index.

Čo ak sa mi nepodarí absolvovať predmet, ktorý som si zapísal?

Študent musí absolvovať každý predmet, ktorý má zapísaný v AISe a indexe. Pokiaľ si študent zapíše predmet, ktorý následne nenavštevuje a neabsolvuje (napríklad preto, že má dostatok kreditov z iných predmetov), predmet sa mu prenáša do ďalšieho roka, v ktorom ho musí absolvovať. Pokiaľ nie je možné niektorý predmet absolvovať, nakoľko má dostatok kreditov z … Viac →

Prípravné kurzy

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave organizuje prípravné kurzy k prijímaciemu konaniu na Bc. stupeň štúdia na ak. rok 2013/2014. Chceš mať dobre platenú prácu? Chceš sa uplatniť hneď po skončení školy? Využi trojdňový prípravný kurz. Nepodceňuj konkurenciu a priprav sa zodpovedne! Termíny kurzov: 26.01.2013 02.02.2013 09.02.2013 Cena kurzu: 99 eur >> Bližšie informácie o pripravných … Viac →

Zvýšte si šancu, že vás prijmeme na FMK

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave organizuje prípravné kurzy k prijímaciemu konaniu na Bc. stupeň štúdia na ak. rok 2013/2014. Chceš mať dobre platenú prácu? Chceš sa uplatniť hneď po skončení školy? Využi trojdňový prípravný kurz. Nepodceňuj konkurenciu a priprav sa zodpovedne! Termíny kurzov: 26.01.2013 02.02.2013 09.02.2013 Cena kurzu: 99 eur Bližšie informácie o pripravných kurzoch