16. reprezentačný ples FMK: Podujatie, ktoré spája ľudí

Plesová sezóna opäť po roku zavítala aj na akademickú pôdu. V sobotu 3. februára 2018 sa v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnil 16. ročník Reprezentačného plesu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM.

Na plese sa zúčastnili okrem zamestnancov FMK UCM aj kolegovia z iných fakúlt univerzity. „Absolvovali sme už niekoľko plesov, ale tento ples je výnimočný. Najmä vďaka ľuďom, ktorí sú s fakultou spojení a ktorí tvoria, či už v pracovnom alebo súkromnom živote, doslova jednu veľkú rodinu,“ uviedla Tatiana Podmaková, tajomníčka Fakulty masmediálnej komunikácie.

V úvode sa hosťom prihovorila dekanka FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., ktorá prítomným pripomenula, aby si vážili jedinečnosť vzácnej chvíle a výnimočnej atmosféry, ktorú najmä vďaka ľuďom z fakulty a univerzity ples má.

V programe vystúpili tanečná skupina SHOWart, hudobná formácia UKITAS a folklórna skupina TRNAFČAN s huslistkou Marijou Hekelji, doktorandkou na FMK UCM v Trnave. „Je pre mňa česť vystupovať na Reprezentačnom plese Fakulty masmediálnej komunikácie. V Trnave som už druhý rok a som nesmierne hrdá, že tu môžem študovať a byť súčasťou skvelého kolektívu“, uviedla Mgr. Marija Hekelji.

FMK UCM v Trnave sa každoročne snaží do programu vybrať účinkujúcich z radov študentov alebo absolventov fakulty. „Aj týmto spôsobom sa usilujeme predstaviť talentovaných kolegov, ktorí sú alebo boli súčasťou našej fakulty,“ uviedla Tatiana Podmaková.

16. reprezentačný ples Fakulty masmediálnej komunikácie sa niesol aj v znamení dobrej atmosféry a nových priateľstiev. „Na ples FMK UCM v Trnave sa každoročne veľmi tešíme. Ide o podujatie, ktoré svojou mimoriadnou atmosférou dokáže spájať ľudí – kolegov a ich rodiny, priateľov fakulty, univerzity ako aj ďalších hostí. Okrem vynikajúcej gastronómie, kultúrneho programu a tanečnej zábavy podujatie dáva priestor spoznať sa aj z ľudskej stránky. Každoročne sa zvyšujúci počet hostí a množstvo pozitívnych ohlasov je dôkazom spokojnosti návštevníkov plesu,“ uviedol doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. z FMK UCM v Trnave.

Foto: Bc. Jakub Kovalík