Zomrel významný mediálny teoretik Denis McQuail

Najznámejší z mediálnych teoretikov už nie je medzi nami. V nedeľu 25. júna 2017, vo veku 82 rokov zomrel Denis McQuail. O jeho úmrtí informoval český spravodajský portál ceskatelevize.cz .

Anglický teoretik, vedec a autor mnohých publikácií, ktoré boli, sú a aj naďalej budú pre študentov i odborníkov z oblasti žurnalistiky a masmédií alfou a omegou. Najvýznamnejšou, samotným autorom už šesťkrát prepísanou, je kniha Úvod do teórie masovej komunikácie – biblia v mediálnych štúdiách.

Podnet pre vznik tejto knihy u McQuaila vznikol potom, čo sa rozhodol analyzovať úlohu televízie a televízneho vysielanie v politike v 60. rokoch minulého storočia. Prvotné úvahy o masovej komunikácii sa nakoniec stali autorovým celoživotným poslaním a dielom.

zdroj: archiv.zurnal.upol.cz

Sám McQuail veril, že médiá dokážu zmeniť to, nad čím a akým spôsobom ľudia premýšľajú. „Médiá využívajú svoju dôveryhodnosť a legitimitu a spoluutvárajú to, ako ľudia vnímajú svet okolo seba. Práve médiá nám hovoria, čo by nás malo zaujímať, určujú naše priority. Tomu sa nedá vyhnúť, pretože okrem našich osobných skúseností nemáme inú možnosť ako sa orientovať v džungli vonkajšieho sveta,“ povedal McQuail počas Rozhovoru v Hyde Park Civilisation ešte v roku 2014.

O autorovi

  • Väčšinu pracovného života strávil v Amsterdame,
  • v rokoch 1977 až 1997 vyučoval na Amsterdamskej univerzite,
  • jeho práca presiahla ďaleko za hranice Európy a ovplyvňovala aj medzinárodnú politiku.

Najznámejšie publikácie

  • Úvod do teórie masovej komunikácie, v ktorej čitateľovi prináša pohľad do sveta komunikácie a médií.
  •  Komunikačné modely, ktorú vyda pred rokom 1980. McQuail v nej popisuje detailné základy komunikačných modelov (Lasswellov model, Shannonov a Weaverov model, Gerbnerov model), teórie médií a masové médiá.
  • Masovo-komunikačné teórie, McQuailova druhá kniha, v ktorej vo väčšej miere prejednáva  koncept masovej komunikácie. Obzvlášť hovorí o význame masových médií a ich ovplyvňovaní jednotlivcov a skupín.