Zmena výučby – Dr. Škvareninová (2 Bc. VZME)

Výučba predmetu systém práce tlačových médií s PhDr. Oľgou Škvareninovou, PhD. sa
21. novembra 2016 a 5. decembra 2016 koná okrem riadneho vyučovania (8.25 – 9.55 hod., JA 22) aj v čase od 10.15 do 11.45 hod. v miestnosti JA 12. Vyučovanie tohto predmetu sa 28. novembra 2016 a 12. decembra 2016 nekoná.