Zmena výučby – Dr. Halenár (3.Bc, KOMU, Ext.)

Výučba predmetu Masmediálne a informačné systémy s Ing. Róbertom Halenárom, PhD. sa presúvajú zo soboty 10. decembra 2016 od 8.00 do 11.10 hod. (JAMA JC 21) na náhradný termín, ktorý bude stanovený po vzájomnej dohode. Predbežný návrh je sobota 11. február 2017 s možnosťou absolvovať skúšku.

V prípade návrhu ďalších termínov zasielajte postrehy na e-mail: robert.halenar@ucm.sk.