Výberové konanie ERASMUS+ 2017/2018

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018.

Výberové konanie sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra 2016 o 12.00 hod. v Zborovni č.2 v JAME a to formou ústneho pohovoru v anglickom alebo nemeckom jazyku.

V prípade záujmu je potrebné sa registrovať prostredníctvom on-line dotazníka a to najneskôr do 14. novembra 2016.