ŠVOaUK titulka

ŠVOaUK

Študentská vedecká odborná a umelecká konferencia je výbornou šancou pre študentov na prezentovanie projektov a ich výsledkov na odbornom fóre a získanie cennej spätnej väzby.

Hlavným cieľom a poslaním konferencie je porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov, umožniť študentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti (ale aj zo zamerania plánov výučby), zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike, a tiež podnecovať a prehlbovať záujem študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu.

Fakultné kolo ŠVOaUK 2017

Termín podania prihlášky: 29. 03. 2017
Konanie konferencie: 30. 03. 2017

Fakultné kolo akademického roka 2016/2017 sa uskutoční 30. marca 2017. Na konferenciu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí v nej budú prezentovať najlepšie samostatné študentské vedecké odborné práce v troch sekciách:

  • masmediálna komunikácia,
  • marketingová komunikácia,
  • umelecká komunikácia.

Prihlášku je potrebné zaslať do stredy 29. marca 2017 na e-mailovú adresu: vladimir.ovsenak@gmail.com, resp. priniesť osobne na Oddelenie vedy a výskumu, Nám. Herdu 2, 1. poschodie, č. d. 119 b. Jeden výtlačok zviazanej práce a jeden v elektronickej forme je potrebné odovzdať taktiež do 29. marca 2017.

ŠVOaUK 2017 - plagát

ŠVOaUK 2017 – plagát

Dokumenty na stiahnutie:
Štatút fakultnej ŠVOaUK [152.1 KB, application/pdf]
ŠVOaUK prihláška [60.9 KB, application/msword]
ŠVOaUK pokyny pre písanie práce [207.9 KB, application/pdf]

 
Späť hore ↑