V apríli budú o pohár rektora bojovať futbalové družstvá

Po úspešných predošlých ročníkoch futbalových turnajov sa organizačný výbor v spolupráci s Kabinetom športu a telesnej výchovy FMK UCM aj tento rok rozhodol usporiadať Medziuniverzitný futbalový turnaj O pohár rektora UCM. Turnaj sa uskutoční 9. apríla 2013 v areáli AŠK Slávia Trnava. 

Tak ako minulý rok, aj v tomto ročníku sa počíta s účasťou tímov z rôznych slovenských univerzít. Ambíciou turnaja je získať oficiálny rozmer celoslovenského univerzitného podujatia vo futbale. Ústrednou myšlienkou tohto projektu je poukázať na samotný pôvod hry ako takej. Keďže futbal vznikol na univerzitnej pôde, mottom turnaja je vrátiť futbal „domov“. Na univerzitnú pôdu.A poukázať na fakt, že študenti dokážu túto hru hrať s nadšením bez ohľadu na vidinu akéhokoľvek zisku.

2. Medziuniverzitný futbalový turnaj UCM - plagát

Viac o projekte

V máji 2011 sa pod záštitou rektora Univerzity Sv. Cyrila a Metoda prvýkrát uskutočnil turnaj O pohár rektora UCM. Rektor univerzity Jozef Matúš vtedy vyjadril v rozhovore pre Trnavský hlas túžbu zorganizovať futbalový turnaj, na ktorom by sa zúčastnili nielen tímy z trnavských univerzít, ale i celého Slovenska. O rok neskôr sa uskutočnil ďalší turnaj v areáli AŠK Slávia v Trnave, na ktorom sa zúčastnili okrem domácich tímov aj mužstvá z MTF Trnava, Trnavskej univerzity, Technickej univerzity vo Zvolene, Lekárskej fakulty z Bratislavy, Univerzity J. Selyeho v Komárne, Fakulty veterinárneho lekárstva UVLF v Košiciach či víťazný tím z Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Projekt samotný vznikol za účelom zlepšenia spoločenského života študentov, prepojenia edukácie a športu, pomocou ktorého sa môžu študenti navzájom spoznávať, a zároveň si zmerať svoje sily so študentmi iných univerzít.

Študenti, pedagógovia, fanúšikovia sa budú môcť tento rok zúčastniť aj ďalších sprievodných akcií tohto turnaja.

Viac informácii o tomto projekte sa dozviete aj na www.facebook.com/futbalUCM