Termíny skúšok pre TEDI – prof. Pravdová

Vyučujúci: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
Semester: zimný
Miesto: Kino OKO

Dátum Predmet Ročník Čas
9.1.2017 (pondelok) Hry v dejinách kultúr Bc2 – denní 10.30 hod.
9.1.2017 (pondelok) Masová a mediálna kultúra Mgr2 – denní 11.30 hod.
14.1.2017 (sobota) Hry v dejinách kultúr Bc2 – denní 11.00 hod.
23.1.2017 (pondelok) – 1. OT Hry v dejinách kultúr Bc2 – denní 10.30 hod.
23.1.2017 (pondelok) – 1.OT Masová a mediálna kultúra Mgr2 – denní 11.30 hod.
6.2.2017 (utorok) – 2. OT Hry v dejinách kultúr Bc2 – denní 10.30 hod.
6.2.2017 (utorok) – 2.OT Masová a mediálna kultúra Mgr2 – denní 11.30 hod.

OT – opravný termín