Termíny skúšok – doc. Odlerová

Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
Semester: zimný

Dátum Čas Miesto
10.1.2017 (utorok) 09.30 – 11.00 hod. Zborovňa 2 (JAMA)
16.01.2017 (pondelok) 09.30 – 11.00 hod. Zborovňa 2 (JAMA)
21.01.2017 (sobota) 10.00 – 12.00 hod. Zborovňa 2 (JAMA)
24.01.2017 (utorok) 09.30 – 11.00 hod. Zborovňa 2 (JAMA)