Teória digitálnych hier

Teória digitálnych hier je najmladší študijný program na FMK, ktorý odštartoval v akademickom roku 2015/2016. Jeho cieľom je reflektovať aktuálne trendy v hernom vývoji, ktoré identifikujú hry ako najnovší globálny komunikačný fenomén a pripravovať odborníkov zameraných na oblasť produkcie, distribúcie a spotreby digitálnych hier.

Hry už dávno nie sú len zábavkou hŕstky nadšencov, ale postupne dobiehajú mierou spotreby aj objemom investícií ostatné odvetvia zábavného priemyslu. Rozširujú o interaktívny rozmer oblasť audiovizuálneho umenia a športu. Stávajú sa v najrôznejších podobách súčasťou každodenného života bežných ľudí, čím vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov mediálnych štúdií a tiež podnecujú vznik celkom nových pracovných príležitostí, na ktoré zatiaľ komplexne nepripravuje žiadna škola v strednej a východnej Európe.

Úlohou študijného programu je zorientovať študentov v aktuálnom stave herného priemyslu, umožniť im pochopiť špecifiká jeho fungovania a pripraviť ich na ďalší rozvoj vo zvolenej oblasti záujmu. Okrem odborníkov z oblasti hier na programe participujú pedagógovia z masmediálnej, marketingovej a umeleckej katedry. Ich predmety dopĺňajú a rozširujú možnosti uplatnenia, no predovšetkým vytvárajú predpoklady pre schopnosť prispôsobiť sa meniacim podmienkam na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.

Predmety, ktoré tvoria povinnú súčasť štúdia, sú zamerané na:
 • Spoznanie histórie a pochopenie úlohy hier v spoločnosti,
 • získanie prehľadu v oblasti mediálneho a marketingového prostredia,
 • osvojenie si základných zručností nevyhnutných k tvorbe rôznych druhov mediálnych obsahov,
 • výskum súvisiaci s hraním a hrami, ktorý je základom pre diskusiu o budúcom vývoji,
 • vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj v zvolenej oblasti s ohľadom na preferencie a schopnosti konkrétneho študenta (matematika nie je povinná, rovnako ako nie je povinné vystupovanie pred kamerou, tvorba grafiky či hudby – sú však vhodné podmienky pre rozvoj v ľubovoľnej z týchto a mnohých ďalších oblastí),
 • Od akademického roka 2019/2020 sú v rozvrhu zaradené predmety zamerané na vývoj hier a tiež kompetitívne hranie. 
Teóriu dopĺňa bohatá prax:

Napriek tomu, že názov odboru indikuje teoretické zameranie, študenti sa môžu zapájať do širokého spektra dobrovoľných praktických aktivít:

Všetky potrebné informácie o prijímačkách na tento a ďalšie programy nájdeš na tejto stránke. Ak máš akékoľvek otázky, neváhaj nám ich napísať cez našu facebookovú stránku alebo live chat.

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Ako absolventi bakalárskeho štúdia teórie digitálnych hier budete disponovať základnými vedomosťami nielen z oblasti grafiky, informatiky a zvuku, ale aj mediálnych štúdií, marketingovej a masmediálnej komunikácie. Budete poznať postupy pri vytváraní digitálnych formátov s pomocou najnovších technológií. Budete sa môcť v kreatívnom priemysle alebo v masmediálnej či marketingovej praxi.

Uplatnenie

 • dramaturg,
 • reklamný tvorca zameraný na osobitý segment počítačového trhu,
 • kreatívny odborník,
 • projektant.
Prečítaj si rozhovor s úspešnou absolventkou Paulou Setnickou, ktorá pracuje v Pixel Federation.

Profil absolventa magisterského štúdia

Ako absolventi teórie digitálnych hier budete odborníci na túto oblasť. Budete mať množstvo teoretických vedomostí, praktických skúseností a zručností vo svojom odbore a budete schopní zastávať vyššie manažérske pozície, vytvárať, riadiť a koordinovať projekty a výskumy v digitálnej sfére a aplikovať ich výsledky v praxi.

Uplatnenie

 • špecialista na tvorbu digitálnych hier,
 • projektový manažér,
 • režisér,
 • analytik produkcie digitálnych hier,
 • výskumník produkcie,
 • scenárista.
 
Späť hore ↑