Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2018

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 9.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak vás nepripustia k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej alebo diplomovej práce. PONDELOK: 22.1.2018

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – august 2017

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak vás nepripustia k štátnej skúške).Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej alebo diplomovej práce. Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok Pondelok 14. 8. 2017 Utorok 15. … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – máj 2017

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak nebudete pripustení k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok Pondelok 15. 5. 2017 Utorok 16. 5. 2017 … Viac →

Predčasné bakalárske skúšky 2017

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku štátnu skúšku musia postupovať podľa nasledovných inštrukcií: Podať oficiálnu žiadosť s uvedením dôvodu dekanke FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Dane Petranovej, PhD., mim. prof. o predčasný termín štátnej bakalárskej skúšky. Žiadosť o predčasný termín … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2017

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 9.00 hod. Prineste si výsledok kontroly originality, vytlačený z AIS (inak nebudete pripustení k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Súbory na čítanie:

Informácie pre študentov o štátnej skúške v januári 2017

Oznamujeme študentom, ktorí boli vyzvaní študijným oddelením, spĺňajú podmienky a plánujú sa zúčastniť termínu ŠS v januári 2017, že musia odovzdať dokumenty v nasledujúcom poradí: 1. Školiteľ 1 x záverečná práca v hrebeňovej väzbe, 2 x prihláška na štátnu skúšku na podpis, index na zápis hodnotenia za seminár k ZP, resp. diplomový seminár. 2. Sekretariát katedier, JAMA 2 … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – august 2016

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v JAME (JA 21, 22, 23, 11, 12, JD 11) so začiatkom o 8.00 hod. Prineste si výsledok kontroly originality, vytlačený z AIS (inak nebudete pripustení k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky sa uskutočnia v posledný … Viac →

Informácie o odovzdávaní záverečných prác pre končiacich študentov

V menu Štúdium – Na stiahnutie – Záverečné práce – Odovzdanie BP sme aktualizovali postup na odovzdanie záverečných bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a záverečných diplomových prác študentov 2. ročníka magisterského štúdia, ktorí požiadali o augustový termín štátnych skúšok. Dôležité dátumy do 24. 06.: odovzdanie bakalárskej, resp. diplomovej práce k obhajobe do 30. 06.: odovzdanie indexov a … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – máj 2016

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v JAME (JA 21, 22, 23, 11, 12, 13) so začiatkom o 8.00 ood.šták Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak nebudete pripustení k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok Pondelok 16. 5. … Viac →