Termíny skúšok pre KOMU a AMES – prof. Pravdová

Vyučujúci: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. Semester: letný Pondelok 22. mája 2017 (prvý riadny termín) 09.00 – 10.30 hod. Bc2 KOMU – denní, Žurnalistické žánre II, 10.30 – 12.00 hod. Mgr1 KOMU – denní, Mediálna kultúra, 10.30 – 12.00 hod. Bc2 AMES – denní, Masová a populárna kultúra, 14.00 – 15.30 hod. Bc2 KOMU – denní, Systém … Viac →

Termíny skúšok – prof. Vojtek

Predmet: History of Journalism, dejiny žurnalistiky Vyučujúci: prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc. ŠP: VZME, KOMU, opakujúci študenti, diferenčná skúška Semester: zimný Dátum: podľa skupín Čas: 8.25 hod., 10.15 hod., 9.00 hod. Miesto: JC 13 (D), Kino OKO (E) Termíny skúšok – denní študenti I. termín (JC 13) Študijný program Dátum Čas KOMU (sk. 01 – 03) 14.12.2015 8.25 – 10.15 hod. KOMU (sk. 04 … Viac →

Opravný termín – marketing a marketingová komunikácia v médiách (aktualizované)

Predmet: marketing a marketingová komunikácia v médiách Vyučujúci: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. Ročník: 3. Bc. ŠP: KOMU Typ: opravný Dátum: 25. 5. 2015 (pondelok) Čas: 10.00 hod. Miesto: Kino OKO Termín skúšky z predmetu marketing a marketingová komunikácia v médiách pre študentov 3. ročníka Bc. KOMU, ktorí si ho prenášajú zo zimného semestra, u doc. PhDr. Ľudmily Čábyovej, PhD., … Viac →

Oznam študijného oddelenia – kontrola zimného semestra

Dňom 14. februára 2015 sa končí skúšobné obdobie ZS 2014/2015. Povinnosťou vyučujúceho je zapísať do AIS-u všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Povinnosťou študentov je skontrolovať si zapísané hodnotenia v AIS-e zo všetkých absolvovaných predmetov.  Ak sa hodnotenie v AISe nenachádza, kontaktujte vyučujúceho telefonicky, príp. e-mailom. Kontakty na jednotlivých vyučujúcich sú zverejnené v profiloch vyučujúcich. Podmienky na … Viac →