Otváracie hodiny Univerzitnej predajne kníh a skrípt UCM v Trnave

Otváracie hodiny Univerzitnej predajne kníh a skrípt UCM na Námestí J. Herdu 2 v Trnave sú počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Každá zmena otváracích hodín je uverejnená na hlavnej stránke UCM v pravom stĺpci Neprehliadnite – Univerzitná predajňa kníh. V tejto sekcii je možné nájsť aj aktualizovaný zoznam dostupnej literatúry pre študentov. Knihy a publikácie je … Viac →

Pozvánka na prednášku „Ako sa nezblázniť?“

Kabinet pohybovej aktivity vás pozýva na prednášku zameranú na duševné zdravie. Na prednáške sa dozviete ako: zvládať ťažké životné situácie, si poradiť a vysporiadať sa so stresom, sa vedieť zrelaxovať po náročnom dni. Prednáška sa uskutoční v utorok 20. októbra o 17 hod. v JAME v miestnosti JD 11. Problematiku duševného zdravia a techniky autogénneho … Viac →

Pozvánka na výberové konanie Erasmus+ pre AR 2019/2020

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020. Výberové konanie sa uskutoční 29. novembra 2018 v hornej zasadačke rektora (miestnosť 611, Nám. J. Herdu 2, 6. poschodie) o 12.30 hod. Výberové konanie sa uskutoční formou ústneho pohovoru v anglickom alebo nemeckom jazyku.  Termín  regitrácie … Viac →

Voľby do ŠR VŠ SR

Predseda AS UCM PhDr. J.Lenč, PhD. a členka senátu UCM za študentskú časť AS UCM oznamujú všetkým členom študentskej obce univerzity, že voľby do ŠR VŠ SR za UCM sa budú konať vo štvrtok 15. novembra 2018. Voľby sa uskutočnia následovne: Študenti FF, FMK a FSV volia v budove ZŠ v Jame, v čase od 9.00 … Viac →