Pozvánka na Filmový kabinet

Prvý semester tretieho vydania Filmového kabinetu, venovanému dejinám svetovej a slovenskej kinematografie, sa začína 24. januára 2017 o 18.00 hod. v Kine Lumiére.  Prvá prednáška bude venovaná vzniku filmu a prepojená s projekciou pásma a zreštaurovaných filmových šotov bratov Lumièrovcov z rokov 1895 – 1897, krátkeho filmu prvého „kúzelníka“ filmu Georgesa Mélièsa Cesta na mesiac (1902) a dokumentárneho … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2017

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 9.00 hod. Prineste si výsledok kontroly originality, vytlačený z AIS (inak nebudete pripustení k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Súbory na čítanie:

Pozvánka: Noc Oscarov v Cerveze

Vo štvrtok 26. februára pozýva Filmovka všetkých študentov na špeciálne live premietanie odovzdávania cien Oscarov, ktoré sa uskutoční v Cerveze od 22.00 hod. Počas večera budú prichystané pre návštevníkov rôzne súťaže a zaujímavé odmeny. Viac informácií nájdete na Facebookovej udalosti.