Pozvánka na Ples študentov 2017

 Trnavskí študenti vás pozývajú na 3. ročník Plesu študentov Trnavy, ktorý sa uskutoční              3. marca 2017 od 19.00 hod. v hoteli Holiday Inn. Cena lístka pre jednu osobu: 27€ (zahŕňa polievku, hlavné jedlo, dezert, 1/2 l vína, nealko, sladké, slané, kapustnicu). Rezerváciu a predpredaj lístkov môžete uskutočniť na webovej … Viac →

Česká spoločnosť Ascari ponúka pracovnú stáž

Česká spoločnosť Ascari s.r.o. ponúka študentom možnosť pracovnej stáže vo svojom novom start-up projekte – aplikácii ZoomIT. Vďaka tejto príležitosti máte možnosť získať množstvo nových skúseností v oblasti PR, HR, Manažmentu alebo Obchodu. Pracovná náplň: vyhľadávanie informácií, spracovávanie výstupov, analýz, sledovanie trhu, trendov a konkurencie, spracovanie elektronickej pošty a telefonátov, participácia na headhuntingu a obchodných … Viac →

Pracovná stáž v spoločnosti Midasto: Social media support

Midasto – ecommerce platforma, ktorej úlohou je vytvárať efektívne riešenia pre klientov ponúka študentom možnosť pracovnej stáže na pozícii Social media support. Štážista bude zodpovedný za reprezentatívnu komunikáciu so zákazníkmi, prípravu príspevkov na sociálne siete a pomoc pri dosahovaní stanovených cieľov v rámci marketingovej stratégie. Vyžaduje sa proaktívny prístup pri riešení problémov, tímovú prácu, profesionalitu a … Viac →

Prihlasovanie na témy ZP

Od soboty 18. februára 2017 od 8.00 hod. sa budú môcť študenti prihlasovať na témy bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2017/2018 v systéme AIS. Prihlasovanie sa týka študentov: 2. ročníka Bc. stupňa štúdia (denní, externí), 1. ročníka Mgr. stupňa štúdia (denní, externí), 3. ročníka Bc. stupňa študijného programu masmediálna komunikácia v externej forme … Viac →

Výberové konanie

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent a odborný asistent na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá, v programe masmediálna a marketingová komunikácia, vzťahy s médiami, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier a vedúci katedry umeleckej komunikácie na FMK UCM v Trnave. Funkčné … Viac →

Mediálna škola .týždňa 2017

Mediálna škola .týždňa je vzdelávací projekt časopisu .týždeň, ktorý vznikol z iniciatívy redakcie ako platforma na odovzdávanie praktických novinárskych skúseností a výchovu budúcich novinárov. Tento rok sa uskutoční od 7. marca do 13. júna 2017. Počas tohto obdobia sa môžete stať súčasťou časopisu, absolvovať 12 interaktívnych lekcií s 11 lektormi a niekoľko tvorivých úloh. Od skúsených knovinárov … Viac →