Výberové konanie: Vedúci katedier FMK UCM v Trnave

Poverený výkonom funkcie dekana  Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vo funkcii Vedúci katedry: Vedúci katedry marketingovej komunikácie Kvalifikačné predpoklady a kritériá: minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore, skúsenosti s riadením VŠ pracoviska, komunikačné a manažérske zručnosti, znalosť aspoň jedného … Viac →

Výberové konanie na miesto profesora/docenta/odborného asistenta

Poverený výkonom funkcie dekana Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent a odborný asistent na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá, v programe masmediálna a marketingová komunikácia, vzťahy s médiami, aplikované mediálne štúdiá a teória … Viac →

Knižnica FMK: Otváracie hodiny počas letných prázdnin

Knižnica FMK UCM v Jame bude počas letných prázdnin otvorená následovne: Od 09. júla do 20. júla (vrátane) Knižnica bude otvorená od 8.00 do 12.00 hod / 13.00 do 14.30 hod. Od 23. júla do 27. augusta (vrátane) Knižnica bude zatvorená z dôvodu čerpania dovoleniek. Od 06. augusta do 31. augusta (vrátane) Knižnica bude otvorená od 8.00 … Viac →

Ponuka stáže v organizácii „Člověk v tísni“

Nezisková organizácia „Člověk v tísni“ hľadá od októbra 2018 do novembra 2019 stážistov.  Vašou hlavnou náplňou bude: asistencia pri výskumných projektoch, podpora mediálneho koordinátora, práca s informáciami, kontaktmi a dátami. Pre viac informácií napíšte na zaneta.sladka@clovekvtisni.cz.  

Ponuka stáže v Starbomedia

Starbomedia hľadá do svojich radov stážistu, ktorý sa orientuje v oblasti online marketingu a social media marketingu. Ak ovládate PPC, SEO a ste z okolia Šale (miesto výkonu stáže), napíšte na peto@starbomedia.sk.

Pracovná ponuka: Creative Marketing Executive pre QuBit Conference

Spoločnosť QuBit, ktorá už 5 rokov organizuje konferencie a workshopy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v strednej a východnej Európe, hľadá Creative Marketing Executive. Náplň práce: podieľanie sa na celkovom plánovaní a vytváraní projektov a marketingových stratégií, stratégia & manažment sociálnych sietí a online komunikácie, vytvorenie a spravovanie e-mailových kampaní (MailChimp), aktualizovanie webstránok (WordPress) + Google Analytics, … Viac →

Fotografická súťaž „Môj experiment“

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok fotografickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.  Hlavným organizátorom TVaT 2018 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Témou tohtoročnej výtvarnej súťaže je „Môj experiment“. Súťažné kategórie:         študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl, doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov. Do súťaže a môžete prihlasovať … Viac →

Aktualizované: Zápis študentov FMK UCM do ďalšieho štúdia v AR 2018/2019

Vytvorením zápisného listu v AiS-e si študenti: 1., 2. roka Bc. štúdia v dennej forme štúdia, 1., 2., 3. roka Bc. štúdia v externej forme štúdia, 1. roka Mgr. štúdia v dennej forme štúdia, 1., 2. roka Mgr. štúdia v externej forme štúdia potvrdia pokračovanie svojho štúdia v AR 2018/2019. Podrobný postup nájdete v priloženom dokumente: * *Nový zápisný postup je … Viac →