Rozvrhy

Rozvrhy na LETNÝ semester akademického roka 2018/2019 si môžete stiahnuť z odkazov nižšie.

ROZVRH do začiatku letného semestra akademického roka 2018/2019 t.j. do 11. februára 2019 môže prejsť menšími zmenami. Preto vás prosíme, aby ste si rozvrhy minimálne koncom tohto týždňa ešte raz skontrolovali. Mnohé kabinety a ateliéry sa na bakalárskom stupni skrývajú pod predmetom kabinetné praktikum a na magisterskom stupni pod predmetom Kreatívny ateliér. Treba sledovať FB skupiny alebo oznamy na našom webe o prvom stretnutí.

Denné štúdium

  • rozvrhy LS 2018/2019  – KOMU
  • rozvrhy LS 2018/2019  – MARK
  • rozvrhy LS 2018/2019  – AMES
  • rozvrhy LS 2018/2019  – TEDI
  • rozvrhy LS 2018/2019  – VZME

Externé štúdium

* pre správne zobrazenie rozvrhy otvárajte v plnom náhľade

Doktorandské štúdium

  • rozvrhy ZS 2018/2019 – doktorandské štúdium
Prípadné otázky, postrehy, kolízie prosíme píšte formou: rok štúdia, študijný program a predmet (napr.: 1 Bc MARK Dejiny filmu I )

Sledujte dátum zmeny uvedený pri jednotlivých dokumentoch, o najväčších zmenách informujeme nižšie.

Súvisiace odkazy:

  • Rozdelenie prvákov do skupín

Staršie rozvrhy:

Návod a vysvetlivky

Vysvetlivky skratiek:

P – povinný predmet
VP – voliteľný predmet
PVP – povinne voliteľný predmet
(P) – prednáška
(S) – seminár
(C) – cvičenie

Miestnosti A, B: budova FMK na Skladovej ul. – blok A, blok B
Miestnosti J: budova UCM v ZŠ JAMA – blok A, blok B, blok C, blok D
Miestnosti S: hlavná budova UCM (Nám. J. Herdu)
Miestnosti H: budova na Hajdózcyho ul. (vedľa Kina OKO)
+ Kino OKO, Nová aula na Bučianskej ul.

Mapu k budovám nájdete po kliknutí na Priestory fakulty.

Zmeny

Zmeny v rozvrhoch

 
Späť hore ↑