Mgr. Zuzana Záziková,

denná doktorandka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. JC 38

pondelok, 7.45 - 9.15 hod.

Magisterka Zuzana Záziková sa zameriava najmä na oblasť budovania hodnoty značky, spotrebiteľské správanie a online marketing.

Absolvovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM. Ako študentka organizovala tri ročníky známej študentskej módnej show Fashion Delight a začala sa venovať online marketingu pre IT spoločnosť WEZEO.

V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre marketingovej komunikácie s témou dizertačnej práce Marketingová stratégia budovania hodnoty značky.

Oblasti záujmu: komunikácia, online marketing, spotrebiteľské správanie, hodnota značky

 

Publikácie

ZÁZIKOVÁ, Z.: Marketing a marketingová komunikácia v cestovnom ruchu. [BP] Trnava : FMK UCM, 2013. 55 s.

ZÁZIKOVÁ, Z.: Vplyv marketingových faktorov na výber jazykovej školy. [DP] Trnava : FMK UCM, 2015. 95 s.

 

Predmety

  • Marketingové stratégie - 2. ročník Bc. MARK

Oznamy