Mgr. Tomáš Hučko, ArtD.

odborný asistent

Mgr. Tomáš Hučko, ArtD.

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. AM6/Malé kino

pondelok, 13.00 - 13.55 hod.

 

Publikácie

HUČKO, T. 2010. Svojbytná slovenská dokumentárna krajina (z času na čas inšpirovaná susedmi). In Film a doba. ISSN 0015-1068, Praha : Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2010.

HUČKO, T. 2007. Súčasný poľský dokumentaristický babylon. In Kino-Ikon. Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov, 2007.

HUČKO, T. 2007. Súčasný poľský dokumentaristický babylon. In Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. ISSN ISSN 1335-1893, Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 160 – 176. 17 s.

HUČKO, T. 2011. Úspechy a frustrácie národnej kinematografie : maďarský film v zahraničí a pred domácim publikom, me. In Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. ISSN ISSN 1335-1893, Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 211 – 228. 18 s.

HUČKO, T. 2012. Hľadanie “poľskej novej vlny”. In Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. ISSN ISSN 1335-1893, Asociácia slovenskách filmových klubov, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 134 – 144. 11 s.

HUČKO, T. 2012. Co rejestruje, a co pozoruje współczesny dokument słowacki? Film dokumentalny według koncepcji Generacji 90. In Pogranicza dokumentu. Poznań : Centrum Kultury Zamek, 2012. ISBN 978-83-931052-5-0.

HUČKO, T. 2013. Pasjonujące praskie leporello. Praga, niespokojne serce Europy (1984) Věry Chytilovej. In Images. ISSN 1731-450X, Poznań : Wydawnictwo naukove UAM, 2013. ISBN 978-83-232-2652-9.

HUČKO, T. 2009. Kam sa podeli veľké generácie?. In Panorama filmové kritiky 2.. Uherské Hradiště : Asociace českých filmových klubů, 2009. ISBN 978-80-904412-0-0.

HUČKO, T. 2009. Kam sa podeli veľké generácie? generačné zápasy, postoje a bilancie… v modernom maďarskom filme. In Panorama filmová kritiky 2. : Visegrádsky horizont : 35. Letná filmová škola Uherský Hradiště. Uherský Hradiště : Asociace českých filmovách klubů, 2009, roč. 2009, s. 26 – 30. 5 s. ISBN ISBN 978-80-904412-0-0.

ŠIŠKOVÁ, D. – BUTKO, I. – HUČKO, T. 2010. Android. In Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-184-5.

HUČKO, T. 2011. Dokumentárny film v súčasných médiách alebo opätovná reinkarnácia tradičného filmového druhu. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-250-7.

HUČKO, T. 2012. Premeny akademických audiovizuálnych cvičení. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-395-5.

HUČKO, T. 2013. Kto nájde filmové umenie na webe? Perspektívy a limity ambicióznej audiovituálnej tvorby v prostredí internetu. In Panelák: médiá a umenie (+ posterová sekcia) – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-480-8.

HUČKO, T. 2012. Dokumentalistka, która potrafi słuchać. In Kino. ISSN 0023-1673, Warszawa : “Fundacja “”Kino”"”, 2012.

HUČKO, T. 2013. Nowe wspaniałe maszyny. In FilmPRO. ISSN 2081-4178, Warszawa : Fundacja Wspierania Edukacji, 2013.

HUČKO, T. 2011. Smiešne hrôzy v krutej dobe. In Film.sk. ISSN 1336-2712, Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2011.

HUČKO, T. 2011. Práca pred a za kamerou. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

HUČKO, T. Proti prúdu. In Communication Today. Trnava : FMK UCM Trnava, roč. 2012, č. 1, s. 219. 1 s. ISBN ISBN 978-80-85187-59-5.

HUČKO, T. 2013. Pogranicza dokumentu. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

HUČKO, T. 2010. Filmy Etnofilmu 2010. 2010.

HUČKO, T. 2010. Jonas Mekas a jeho krakovská proklamácia. 2010.

HUČKO, T. 2011. Life in a Day. 2011.

HUČKO, T. 2012. Kokvinnorna (Women with Cows). 2012.

HUČKO, T. 2012. Krakov 2012. 2012.

HUČKO, T. 2012. Od Fica do Fica. 2012.

HUČKO, T. 2012. Prvé Štyri zimné živly, Banská Štiavnica 2012. 2012.

HUČKO, T. 2012. Smok Smoków pre Helenu Třeštíkovú. 2012.

HUČKO, T. 2012. Z Krakova mediálne: obrazom a zvukom. 2012.

HUČKO, T. 2013. Celluloid Country. 2013.

HUČKO, T. 2013. Fotografi. 2013.

HUČKO, T. 2013. Hledání ztraceného času. 2013.

HUČKO, T. 2013. Jeden deň. 2013.

HUČKO, T. 2013. Krehká identita. 2013.

HUČKO, T. 2013. Televízne dokumentárne cykly. 2013.

HUČKO, T. 2011. Z Jihlavy do Košíc. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

HUČKO, T. 2014. Dobrý dokument je dôležitý.

HUČKO, T. 2014. Inne swiaty? Regionalny verzus globalny - odmiennošč jako wartošč w wybranych slowackich filmach dokumentarnych. In: Na stykach kultur i mediow. Bialystok: Wydawnictvo Uniwersytetu w Bialstoku, 2014. ISBN 978-83-7431-420-6.

HUČKO, T. 2014. Kedy zvíťazí socializmus v Luxembursku. In: Moc: zborník k 16.ročníku Letného filmového seminára 4 živly. Bratislava: Občianske združenie štyri živly, 2014.

HUČKO, T. 2014. Krakov 2014.

HUČKO, T. 2014. Náhoda. In: Vlak zvaný film. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2014. ISBN 978-80-85187-66-3.

HUČKO, T. 2014. Menej medailí, vyššia úroveň. In: Národná osveta. ISSN 1355-4515.

HUČKO, T. 2014. Prečo sa to tak robí. In: Moc: zborník k 16.ročníku Letného filmového seminára 4 živly. Bratislava: Občianske združenie štyri živly, 2014.

HUČKO, T. 2014. UNICA 2014 Piešťany.

HUČKO, T. 2014. Vlak. In: Vlak zvaný film. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2014. ISBN 978-80-85187-66-3.

HUČKO, T. 2014. Wegierska parodia filmowa: Skutki uboczne parodii filmowych z czasov K ádára. In: Images: The International Journal of European Film, Performing Art and Audiovisual Communication. Poznan: Wydawnictwo naukove UAM, 2014. ISBN 978-83-232-2701-4.

HUČKO, T. 2014. Záleží na tom, v koho rukách je kamera.

Predmety

  • Autorská AV tvorba/Autorské praktikum - kamera, strih - 3. ročník Bc., 2 ročník Mgr. KOMU

Oznamy