doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.

vedúci Katedry teórie digitálnych hier

Katedra teórie digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Kino OKO

Docent Slavomí Magál sa profesionálne zaoberá mediálnou a marketingovou komunikáciou na teoretickej a praktickej báze, prepája teóriu s praxou a svoje skúsenosti z oblasti pôsobenia v marketingových reklamných agentúrach implementuje do vzdelávacieho procesu. Primárnou oblasťou výskumu sú výrazové prvky a semiotické východiská pri tvorbe audiovizuálnych komunikátov.

Absolvoval VŠMU a UK v Bratislave. Na FMK UCM pôsobí od jej založenia ako vysokoškolský pedagóg, je vedúcim Katedry umeleckej komunikácie a predsedom Akademického senátu FMK.

Je editorom mnohých umeleckých publikácií, ktoré sú výstupmi fotoateliéru fakulty.

Oblasti záujmu: semiotika, audiovizuálne komunikáty, výrazové prvky.

 

Publikácie

MAGÁL, S. – VALENTOVIČOVÁ, D. – ZÁBOJNÍK, R. – TRNKA, A. 2011. Filmový a mediálny manažment – Manažérska komunikácia II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. 237 s. ISBN 978-80-8105-387-0.

MAGÁL, S. – VALENTOVIČOVÁ, D. – ZÁBOJNÍK, R. 2011. Filmový a mediálny manažment – vybrané kapitoly z manažérskej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. 239 s. ISBN 978-80-8105-388-7.

MAGÁL, S. 2011. Creative writing. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

MAGÁL, S. 2011. Organization of media events. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

TINKA, J. – MAGÁL, S. 2013. The regionality of church media as a manifestation of their domestication. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

MAGÁL, S. – ZÁBOJNÍK, R. – KRAĽOVIČOVÁ, D. 2012. E-learning and innovative forms of its application at the Faculty of mass media communication, UCM in Trnava. In Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-50-0.

MAGÁL, S. 2012. Základy semiotiky. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. s. 232-249. ISBN 978-80-8105-338-2.

PANASENKO, N. – MAGÁL, S. – TRNKA, A. – PETRANOVÁ, D. Bilingual analysis of LOVE and HATRED emotional markers (SPSS-based approach). In Proceedings of the 3rd Workshop on Sentiment Analysis where AI meets Psychology (SAAIP 2013). Nagoya, s. 15–23. ISBN 978-4-9907348-2-4.

MAGÁL, S. 2006. Marketingová komunikácia ubytovacích a hotelových zariadení. In Hotel & Gourmet Forum 2005. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2006. ISBN 80-89220-20-7.

LAKATOŠ, I. – MAGÁL, S. 2010. IFFI Summer Games 2010 Univerzitné hry UCM. In Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-184-5.

LAKATOŠ, I. – MAGÁL, S. 2010. Senator`s Cup `08. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

MAGÁL, S. – ĎURIŠOVÁ, D. 2013. Využitie kresťanských symbolov v marketingovej komunikácii vzdelávacích inštitúcií. InZväčšenina: médiá ako komodita – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. s. 33-45. ISBN 978-80-8105-479-2.

MAGÁL, S. 2012. HALD Horse assisted leadership development. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-438-9.

MAGÁL, S. 2013. Furioso. Slovenské združenie chovateľov starorakúskeho tepl, 2013. ISBN 978-80-97087-32-6.

MATÚŠ, J. – MAGÁL, S. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – VOJTEK, J. – MISTRÍK, M. – ČÁBYOVÁ, Ľ. – VALENTOVIČOVÁ, D. – LEHOCZKÁ, V. – KOLLÁROVÁ, D. 2008. Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach SR. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. 329 s. ISBN 978-80-8105-051-0.

MAGÁL, S. – PLENCNER, A. 2006. Film. In Malá encyklopédia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-19-3.

MAGÁL, S. – PLENCNER, A. 2007. Film. In Vybrané kapitoly z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2007. ISBN 978-80-89220-61-8.

MAGÁL, S. 2008. Hudba a jej využitie v reklame v rámci slovenského trhu. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-084-8.

MAGÁL, S. 2008. Web 2.0 a marketingová komunikácia. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-084-8.

MAGÁL, S. 2009. “Juraj Jakubisko – “”Fellini”" východnej Európy”. In Zborník masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-130-2.

MAGÁL, S. 2011. Komunikačná stratégia v hoteli Tatra. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-216-3.

PETRANOVÁ, D. – MAGÁL, S. 2013. Cognitive Linguistics and Didactics: New Models of Teaching. In Magija INNO: novye technologii v jazykovoj podgotovke specialistov-meždunarodnikov. Moskva : Izdateľstvo MGIMO-Universitet, 2013. ISBN 978-5-9228-1050-0.

MAGÁL, S. 2004. Kolokvium 1-2 Katedry masmediálnej komunikácie. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2004. ISBN 80-89034-73-X.

MAGÁL, S. 2006. Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cy, 2006. ISBN 80-89220-48-7.

MAGÁL, S. 2007. Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-8105-004-6.

MAGÁL, S. 2008. Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

MAGÁL, S. 2009. Masmediálna komunikácia a realita I.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-124-1.

MAGÁL, S. 2009. Masmediálna komunikácia a realita II.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-125-8.

MAGÁL, S. 2009. Masmediálna komunikácia a realita III.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5.

MAGÁL, S. 2009. Zborník bakalárskych prác študentov masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-112-8.

MAGÁL, S. 2009. Zborník masmediálnych štúdií. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-130-2.

MAGÁL, S. 2010. K problémom mediálnej komunikácie I.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-187-6.

MAGÁL, S. 2010. K problémom mediálnej komunikácie II.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.

MAGÁL, S. 2010. K problémom mediálnej komunikácie III.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-189-0.

MAGÁL, S. 2010. Masmediálna komunikácia a realita. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-151-7.

MAGÁL, S. 2011. Filmový a mediálny manažment – filmová produkcia I.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-386-3.

MAGÁL, S. 2011. Lexikón masmediálnych štúdií. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

MAGÁL, S. 2011. Limity mediálnej internetovej komunikácie – Megatrendy a médiá. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-254-5.

MAGÁL, S. 2011. Médiá a politika – Megatrendy a médiá. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-251-4.

MAGÁL, S. 2011. Médiá a umenie – Megatrendy a médiá. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-250-7.

MAGÁL, S. 2011. Nové diskurzy mediálnych štúdií – Megatrendy a médiá. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-253-8.

MAGÁL, S. 2011. Výzvy a problémy on-line marketingu – Megatrendy a médiá. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-252-1.

MAGÁL, S. 2012. Základy masmediálnych štúdií. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

MAGÁL, S. 2013. Masmediálne štúdiá v kocke. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

MAGÁL, S. 2008. Film a jeho výrazové prostriedky. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-037-4.

MAGÁL, S. 2008. Tvorba reklamy. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-039-8.

MAGÁL, S. – PETRANOVÁ, D. – KRAĽOVIČOVÁ, D. 2010. Profile of Salzburg Global Seminar. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

MAGÁL, S. 2011. doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. – head of Mass Media Department. In Unplugged. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of, 2011. ISBN 978-80-8105-243-9.

MAGÁL, S. – MATÚŠ, J. 2012. Ako viesť dobrú univerzitu. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

MAGÁL, S. 2012. Creative Writing. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-305-4.

MAGÁL, S. 2012. Organization of Media Events. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-307-8.

MAGÁL, S. - ČÁBYOVÁ, Ľ. - ĎURIŠOVÁ, D. - LAKATOŠ, I. 2014. Corporate identity of Ss. Cyril and Methodius Universities. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

MAGÁL, S. 2014. How the cellular adience came to be and RB media influence factors. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

MAGÁL, S. - TINKA, J. 2014. Preservation of sacral monuments in Slovakia- history, present situation and perspectives. In: ESRARC 2014: 6th. European Symposium on Relogious Art, Restoration Conservation: proceedings book / edited by Oana Cuzman, Rachele Manganelli Del Fa, Piero Tiano, 2014.

MAGÁL, S. - TINKA, J. 2014. RB media as an oucome of the audience and media metamorphosis in the post-millennial age. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

 

Predmety

  • Dejiny filmu I. - 1. ročník Bc. MARK
  • Kultové AV diela I. - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Seminár kreativity - 1. ročník Mgr. MARK
  • Semiotika v marketingovej komunikácii I. - 1. a 2. ročník PhD. štúdia
  • Semiotika v masmediálnej komunikácii I. - 1. a 2. ročník PhD. štúdia

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy