Mgr. Peter Velický, PhD.

odborný asistent

Mgr. Peter Velický, PhD.

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, Kino OKO

každý utorok v nepárnom týždni, 13.00 - 14.50 hod. a kedykoľvek inokedy v týždni po dohode so študentami

 

Publikácie

VELICKÝ, P. - MIKLOVIČOVÁ, M.  2011. Mailing ako súčasť direct marketingu. In: Zborník diplomových prác. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-216-3.

Predmety

  • Systém a organizácia práce v reklamnej agentúre - 3. ročník Bc. MARK

Oznamy