PhDr. Peter Murár, PhD.

odborný asistent

Katedra teórie digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. Zborovňa 1

streda, 9:00-11:00 hod.

Linked In: pmurar

Web: muro.sk

Doktor Peter Murár sa venuje sa adaptácii obsahu pre digitálne médiá a jeho doručeniu medzi ľudí. Preto ho tiež zaujíma, ako sa používatelia správajú v digitálnom prostredí. V rokoch 2009 – 2011 skúmal aktivitu slovenských firiem na Twitteri. Je autorom Mapy slovenských firiem na Twitteri a monografie Marketing na Twitteri. Vplyvom rôznych okolností sa v poslednom období vracia k oblasti, v ktorej bol aktívny v  minulosti – použiteľnosti webu a user experience (UX).

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM. Niekoľko rokov pôsobil ako webový manažér pre Slovenský skauting a ako marketér vo WebSupporte.

V súčasnosti pôsobí na Katedre digitálnych hier FMK UCM. Vyučuje predmety týkajúce sa online marketingu a informatiky.

Oblasti záujmu: UX, online marketing

 

Publikácie

MURÁR, P. 2011. Marketing na Twitteri. WebSupport, 2011. ISBN 978-80-970814-7-8.

MURÁR, P. 2006. Content management: správa mediálnych obsahov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. 92 s. ISBN 80-89220-49-5.

BEDNÁRIK, J. – MURÁR, P. – ŠTEFANČÍKOVÁ, A. 2010. Mikroblogovacia služba Twitter a jej využitie v marketingovej praxi. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-204-0.

MURÁR, P. 2011. Komunálne voľby 2010 v prostredí sociálnych médií. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

MURÁR, P. 2012. Mediálna reflexia smrti Václava Havla a Kim Čong Ila v sociálnych médiách. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

MURÁR, P. 2012. Social media marketing za hranicami facebooku. In Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2012. Žilina : EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2012. ISBN 978-80-554-0598-8.

MURÁR, P. 2011. Slovak business tweeting monitoring and its usage in teaching of marketing communication. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertia. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.

MURÁR, P. 2004. K problematike e-mailového marketingu. 2004.

MURÁR, P. 2008. Úloha marketingu v neziskovom sektore. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-006-0.

MURÁR, P. 2010. Slovenské firmy v prostredí mikroblogovacej služby Twitter. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-167-8.

MURÁR, P. 2010. Slovenské médiá na Twitteri v roku 2010. In K problémom mediálnej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.

MURÁR, P. 2010. Sociálne médiá v predvolebnej kampani komunálnych volieb 2010. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-205-7.

MURÁR, P. 2011. Mobilný web a jeho vplyv na internetovú žurnalistiku. In Limity mediálnej internetovej komunikácie – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-254-5.

MURÁR, P. 2011. Špecifiká marketingu na Twitteri v kontexte marketingu na Facebooku. In Digitálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-331-3.

MURÁR, P. 2012. Podpora online komunity a jej vplyvy na úspešnosť značky. In Inovácie a vedomostná spoločnosť/digitálny marketing – udržateľný rast a návrat investícií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-454-9.

MURÁR, P. 2013. Sociálne médiá ako platforma zapájania komunity do tvorby mediálneho obsahu. In Zväčšenina: médiá ako komodita – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.

MURÁR, P. 2010. Sociálne médiá ako prostredie marketingovej komunikácie firmy. In Sborník příspěvků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5.

MURÁR, P. 2011. On-line bezpečnosť. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MURÁR, P. 2011. Význam internetu a nových médií pre spoločnosť. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MARAČEKOVÁ, L. – MURÁR, P. 2012. Vplyv sociálnych médií na internetové obchody. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-378-8.

ŠURANOVÁ, E. – MURÁR, P. 2013. Komunikácia Arcibiskupského úradu v Trnave v online prostredí. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

Predmety

  • Online marketing 1 - 4 - 2. Bc., 3 Bc. MARK
  • Tvorba web stránok - 2. Bc., MARK, KOMU
  • Marketingová informatika - 2. Bc., MARK

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FAGA: Slovenské médiá v prostredí mikroblogovcej služby Twitter

Pobyty

Erasmus: Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Political Science, Lublin, 28.04.2015 - 01.05.2015

Ocenenia

Ostatné: Granátové jablko 2016

Oznamy