Mgr. Pavol Minár,

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. Zborovňa 1

Magister Pavol Minár je reklamný stratég (Istropolitana Ogilvy), marketingový, komunikačný a biznis konzultant pracujúci pre klientov  na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine, Bulharsku, Iráne a Spojených arabských emirátoch. Je držiteľ množstva cien za efektivitu marketingovej komunikácie (EFFIE) na Slovensku a v Rumunsku, Zlatej EFFIE, Zlatého klinca a zaradenia v shortliste na Cannes Lions za rebranding značky T-Com (2006). Je autorom publikácie Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia (1999), prvej životno-štýlovej a hodnotovej typológie slovenských spotrebiteľov. Zúčastňuje sa ako rečník a panelista na na odborných marketingových a reklamných konferenciách na Slovensku aj v zahraničí.

Absolvoval slovenský jazyk a literatúru v kombinácii s estetikou na FF UK v Bratislave. V súčasnosti je denným doktorandom na FMK UCM s témou dizertačnej práce Paradigmatické zmeny v reklamnej tvorbe v kontexte sociokultúrnych vplyvov. Na prednáškach a seminároch sa zameriava na tie marketingové aktivity a reklamné kampane, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili zaužívané postupy marketingu, reklamy a komunikácie 20. a 21. storočia.

Oblasti záujmu: reklama, marketing, branding, história reklamy v kontexte sociálnych, kultúrnych a hodnotových zmien, behaviorála ekonómia, komunikačné, marketingové, obchodné a vojenské stratégie, spoločenské, životno-štýlové a spotrebiteľské trendy.

 

Publikácie

MINÁR, P: Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu (spoluautor P. Michalovič), Bratislava : Iris, 1997. ISBN 80-88778-44-1.

MINÁR, P.: Implicitný štrukturalizmus Švantnerovho románu Život bez konca je súčasťou knihy In: MATEJOV, F. a ZAJAC, P. (eds.): Od iniciatívy k tradícii. Štrukturalizmus s slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Strukturalistická knihovna 12. zväzku, Brno : HOST, 2005. ISBN 80-7294-149-6.

Chronotop cesty a tematizácia náhodných erotických vzťahov. In: MACURA, V., POHL, R. (eds.): Osudový vlak. Nadace : Praha, 1995. ISBN 80-900962-0-4

Predmety

  • Storočie reklamy – 1. ročník Mgr. MARK
  • Tréning marketingovej komunikácie - 3. ročník Bc. MARK

Ocenenia

Ostatné: Cannes Lions Advertising Festival 2006. Media Lions Finalist

Ostatné: Golden Drum Advertising Festival 2006. Media Campaigns Finalist

Ostatné: Zlatý Klinec 2006. Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2004 Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2005 2xStriebro, 4xBronz

Ostatné: Effie Slovakia 2006 Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2007 2xZlato, 4xBronz

Ostatné: Effie Slovakia 2009 Zlato, Striebro, 2xBronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2008 2xStriebro, Bronz

Ostatné: Effie Slovakia 2010 Zlato, 3xStriebro, Bronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2011 Zlato, 2xBronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2012 Bronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2013 Zlato, 2xShortlist

Ostatné: Effie Slovakia 2014 Bronz, 2xShortlist

Ostatné: Effie Romania 2010 Bronz, Shortlist

Ostatné: Effie Romania 2011 Striebro, Bronz

Oznamy