Mgr. Monika Hossová,

denná doktorandka

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu 2, č. 101 (IMEC centrum)

Magisterka Monika Hossová je dennou doktorandkou na FMK UCM. Venuje sa mediálnej výchove, mediálnej a informačnej gramotnosti. Vo svojej dizertačnej práci sa orientuje na stratégie rozvoja vybraných druhov gramotností prostredníctvom nových médií.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. V súčasnosti pôsobí ako koordinátorka 1. ročníka Bc. študijného programu media relations. Participuje na vyučovaní predmetov systém a organizácia práce v tlačovom médiu a mediálne kompetencie.

Oblasti záujmu: mediálna výchova, mediálna a informačná gramotnosť, žurnalistické žánre

 

Publikácie

HOSSOVÁ, M.: Kritické myslenie a jeho rozvoj prostredníctvom aktivizujúcich metód vo vyučovaní. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing 2015. Trnava, prezentované dňa 23. apríla 2015.

HOSSOVÁ, M.: Školské periodikum a jeho začlenenie do procesu mediálnej výchovy. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá 2015 s podtitulom Mediálna farma – totemy a tabu. Smolenice, prezentované dňa 14. apríla 2015.

HOSSOVÁ, M.: Possibilities for using new media in the educational process (in order to increase media, information and digital literacy). In: Scientia Nobilitat Studies. Łask : Scientia Nobilitat, 2015, s. 40-48. [CD-ROM]. ISBN 978-83-940589-1-3.

Predmety

  • Systém a organizácia práce v tlačovom médiu - 2. ročník Bc. KOMU
  • Mediálne kompetencie - 3. ročník Bc. AMES

Oznamy