JUDr. Milan Botík, PhD.

Vedúci Katedry právnych a humanitných vied

JUDr. Milan Botík, PhD.

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 214

utorok, 10.00 - 11.30 hod.

 

Publikácie

BOTÍK, M. 2012. Authors and Media Rights. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-286-6.

BOTÍK, M. - POLÁKOVÁ, E. 2012. Ethic and Legal Aspects of Media Communication in Slovak Republic. In: Dobro w mediach: z cienia do swiatla. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 2012. ISBN 978-83-7793-049-6.

BOTÍK, M. - JÁNOŠOVÁ, D. 2011. Kyberšikana ako aktuálny problém. In: Limity mediálnej internetovej komunikácie - Megatrendy a médiá. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-254-5.

BOTÍK, M. 2011. Médiá a právo. In: Marketingová komunikácia a media relations: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

BOTÍK, M. 2011. Media and authors rights. In: Media relations III. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-230-9.

BOTÍK, M. 2014. Násilie, agresivita a kyberšikana ako jedno z nebezpečenstiev internetovej komunikácie. In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-605-5.

BOTÍK, M. 2014. Ochrana spotrebiteľa vs. reklama. In: Inovácie v ochrane spotrebiteľa. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-636-9.

BOTÍK, M. 2011. Práva duševného vlastníctva vo vzťahu k médiám a mediálnym obsahom. In: Mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

BOTÍK, M. - JÁNOŠOVÁ, D. 2012. Regionálny rozvoj - nové teoretické koncepcie. In: Fórum inovatývnych myšlienok: zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-431-0.

BOTÍK, M. 2012. Seminary Concerning The Final Thesis I. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-285-9.

BOTÍK, M. - POLÁKOVÁ, E. 2011. Seminaty concerning the final thesis I. In: Media relations III. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-230-9.

BOTÍK, M. 2011. Seminaty concerning the final thesis II. In: Media relations III. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-230-9.

BOTÍK, M. - JÁNOŠOVÁ, D. 2012. Sloboda prejavu a ochrana pred jej zneužitím. In: Zodpovednosť v médiách: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-444-0.

BOTÍK, M. 2013. Úloha štátu pri ochrane duševného vlastníctva v zmysle autorského zákona. In: Kultúrny a kreatívny priemysel. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-223-3574-4.

BOTÍK, M. - JÁNOŠOVÁ, D. 2012. Uplatňovanie marketingu na univerzitách. In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá, 2012. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-392-4.

BOTÍK, M. - JÁNOŠOVÁ, D. - JENČA, I. 2013. Verejnoprávnosť ako programový prvok. In: Zväčšenina: médiá ako komodita - Megatrendy a médiá, 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.

BOTÍK, M. - JÁNOŠOVÁ, D. - JENČA, I. 2012. Verejnoprávnosť v mediálnom prostredí Slovenskej republiky. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-456-3.

BOTÍK, M.  2012. XV. Autorské a mediálne právo. In: Základy masmediálnych štúdií. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

BOTÍK, M. 2013. XV. Masmediálne a autorské právo. In: Masmediálna štúdiá v kocke. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

BOTÍK, M. 2011. XV. Práva duševného vlastníctva. In: Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

 

Predmety

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

VEGA: Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie

Oznamy