Mgr. Michal Kabát, PhD.

vedúci Kabinetu nových médií

Katedra digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

pondelok, 16:00 - 18:00 hod.

Po dohode mailom alebo telefonicky aj v inom čase v Sutterene na Skladovej.

Web: https://www.facebook.com/bliksa

Doktor Michal Kabát sa zameriava na digitálne médiá a spôsoby, ktorými presahujú tie tradičné, predovšetkým v zmysle interaktivity a nelineárnosti. Vo výskume sa doteraz venoval predovšetkým aktuálnym trendom v oblasti online videa, streamingu a jeho monetizácie. Okrem toho sa zaujíma o oblasť grafického dizajnu a venuje sa tvorbe propagačnej grafiky a prvkov vizuálnej identity.

Vyštudoval FMK UCM v Trnave vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelania v programe masmediálna komunikácia. V súčasnosti tu pôsobí ako odborný asistent a vyučuje predmety súvisiace s digitálnymi hrami a elektronickými športami, a tiež praktický predmet typografia a dizajn. Zároveň je vedúcim Kabinetu nových médií, ktorý technicky zabezpečuje viacero fakultných projektov a dlhodobo sa podieľa na vizuálnej identite akademického magazínu Atteliér.

Oblasti záujmu: digitálne médiá, transhumanizmus, virtuálna a rozšírená realita, online video, dátová žurnalistika, typografia, grafický dizajn a UX.

 

Publikácie

KABÁT, M. - KOVALČÍK, J. 2011. Digital media in online communication of educational institution. In: Use of E-learning in the Developing of the Key Competences. Katowice: Studio Noa, 2011. ISBN 978-83-60071-39-7.

KABÁT, M. 2011. Digitálne médiá  a ich možnosti v oblasti komunikácie. In: Mediálna výchova: pre učiteľov stredných škôl. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre- Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

KABÁT, M. 2011. Charakteristika a špecifiká internetu a nových médií. In: Mediálna výchova: pre učiteľov stredných škôl. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre- Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

KABÁT, M. 2011. Mladí ľudia a ich identita on-line prostredí. In: Mediálna výchova: pre učiteľov stredných škôl. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre- Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

KABÁT, M. - KOVALČÍK, J. 2011. Možnosti streamingu v prostredí vysokoškolských (študentských) médií. In: Médiá a umenie- Megatrendy a médiá. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-250-7.

KABÁT, M. 2013. Nové paradigmy digitálnych médií. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-486-0.

KABÁT, M. - KOVALČÍK, J. 2012. Praktické využitie digitálnej platformy v mediálnych štúdiách. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing: zborník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-383-2.

KABÁT, M. - KOVALČÍK, J. 2013. Vplyv pornografie na technologický vývoj médií. In: Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry - Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-477-8.

KABÁT, M. 2011. Využitie on-line médií na propagáciu školy. In: Mediálna výchova: pre učiteľov stredných škôl. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre- Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

KABÁT, M. - KOVALČÍK, J. 2012. Web as a medium of masspersonal communication. In: QUAERE 2012: recenzovaný sborník příspěvkú interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandú a odborných asistentú. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. ISBN 978-80-905243-0-9.

 

Predmety

  • Typografia a dizajn (KOMU / MARK)
  • Úvod do vývojových nástrojov (TEDI)
  • Herné siete (TEDI)

Projekty

  • Herný festival UniCon (www.unicon.lol)
  • Študentský portál Gaudeo.sk (www.gaudeo.sk)

Ocenenia

Oznamy