Mgr. Martin Klementis, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 1 (JAMA)

streda, 11.30 - 13.00 hod.

Linked In: martin.klementis

Web: facebook.com/klementits

 

Publikácie

MÁLIKOVÁ, I. – KLEMENTIS, M. – JURIK, M. 2012. Vybrané problémy marketingu v podnikateľskej praxi. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-464-8.

KLEMENTIS, M: Význam firemného dizajnu vrámci corporate identity subjektu. IN: Quo Vadis Mass Media. Trnava: FMK UCM, 2009. s. 165-176. ISBN 978-80-8105-123-4

KLEMENTIS, M: Význam kooperácie obalu a značky v marketingovej komunikácii. IN: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: FMK UCM, 2010. s. 128-137. ISBN 978-80-8105-161-6

KLEMENTIS, M: Emocionálne pôsobenie značky. IN: Sborník konferenčných príspěvku ze 4. ročníku mezinárodní konference (KO)MÉDIA. Zlín: Fakulta multimediálnich komunikací Univezity Tomáše Bati, 2010. ISBN: 978-80-7318-903-7

KLEMENTIS, M: Porovnanie vizuálnych zložiek zahraničnej printovej reklamy. IN: Nová trendy v marketingovej komunikácií. Trnava: FMK UCM, 2012

KLEMENTIS, M: Lovemarks effect. IN: Nová trendy v marketingovej komunikácií. Dôsledky hospodárskej krízy – výzva pre marketing. Trnava: FMK UCM, 2010. s. 312. ISBN 978-80-8105-205-7

KLEMENTIS, M: Efektivita printovej reklamy pre produkt turistickej destinácie. IN: Zborník z koferencie Megatrendy a Médiá. Trnava: FMK UCM, 2012.

KLEMENTIS, M. 2013. Význam farieb pri kvalite user experience vo webdizajne. In MMK 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9.

KLEMENTIS, M. 2009. Význam firemného dizajnu v rámci Corporate identity subjektu. In Quo vadis Mass Media. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-123-4.

KLEMENTIS, M. 2010. Význam kooperácie obalu a značky v marketingovej komunikácii. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-161-6.

KLEMENTIS, M. 2011. Porovnanie vizuálnych zložiek zahraničnej printovej reklamy. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-334-4.

KLEMENTIS, M. 2012. Efektivita printovej reklamy pre produkt turistickej destinácie. In Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-392-4.

KLEMENTIS, M. – MINÁRIK, T. 2013. User Experience a User Interface ako nástroje na zvýšenie návštevnosti spravodajského portálu. In Marketing identity. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-553-9.

 

 

Predmety

  • Analýza a interpretácia reklamných komunikátov

Projekty

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy