Mgr. Lucia Škripcová,

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová 303

Magisterka Lucia Škripcová sa vo vedeckej činnosti venuje problematike komunitných médií vo vzťahu k duálnemu a triadickému systému médií a možnostiam ich integrácie do duálneho systému Slovenskej republiky.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave a bakalársky stupeň štúdia žurnalistiky na FF UKF v Nitre.

Oblasti záujmu: komunitné médiá, duálny a triadický systém médií, regulácia vysielania.

 

Publikácie

ŠKRIPCOVÁ, L.: Komunitné médiá. In : Media Literacy Student Magazine. ISSN 1339-6692, 2015, roč. 2, č. 1, s. 43 - 49.

ŠKRIPCOVÁ, L., MISTRÍK, M.: Komunitné médiá : diplomová práca. Trnava : FMK UCM, 2015. 83 s.

ŠKRIPCOVÁ L., STROPKO, M.: Nové formy komunikácie internetových subkultúr : bakalárska práca. Trnava : FMK UCM, 2013. 46 s.

ŠKRIPCOVÁ, L.: Aspects related to community media and its terminology. In : European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, 2016, Vol. 12, no. 5, s. 155-162.

ŠKRIPCOVÁ, L.: Komunitné médiá - budúcnosť alebo utópia? In : Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-804-2, s. 179-185.

Predmety

  • Nové trendy a médiá - 3. ročník Bc. KOMU
  • Vysielacia štruktúra - 2. ročník Mgr. KOMU
  • Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA - všetky študijné programy a ročníky

Oznamy