Mgr. Lenka Rusňáková-Chrenková

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Zborovňa 2 Jama

   Magisterka Lenka Rusňáková sa zaujíma predovšetkým o problematiku týkajúcu sa determinantov kreovania súčasnej kultúry, teórie digitálnych hier a médií ako takých a nových trendov v mediálnej produkcii.

   Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave. Počas štúdia absolvovala stáže v reklamnej, produkčnej a personálnej agentúre. V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre masmediálnej komunikácie a koordinátorkou štúdia pre 1. ročník Mgr. TEDI.

   Oblasti záujmu: digitálne a počítačové hry, printové, elektronické a digitálne médiá, dosah médií na človeka, mediálna kultúra

    

   Publikácie

   BUČKOVÁ, Z. − CHOCHULOVÁ, M. − CHRENKOVÁ, L.: Soľ nad internet. In: Ako červená čiapočka noviny čítala - 9 rozprávok k mediánej výchove. Trnava : FMK UCM, 2014. ISBN 978-80-8105-628-4, str. 31 - 35.

   CHRENKOVÁ, L.: Elektronická invázia amerických filmov. [DP] Trnava : FMK UCM, 2015. 163 s.

   CHRENKOVÁ, L.: Makrofotografia tela/ Môj priestor. In: Muuza 2012 − ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov. Trnava : FMK UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-352-8, str. 139-140.

   CHRENKOVÁ, L.: Mediálny obraz hip-hopovej subkultúry. [BP] Trnava : FMK UCM, 2013. 90 s.

   CHRENKOVÁ, L. − RADOŠINSKÁ, J.: Hip-hopová subkultúra v mediálnom prostredí 21. storočia. In: ŠVOaUK 2015 − zborník príspevkov zo ŠVOaUK zo dňa 26. marca 2015. Trnava : FMK UCM, 2015. ISBN 978-80-8105-690-1, str. 63 - 103.

   Predmety

   • Dejiny žurnalistiky I., II. - 1. ročník Bc. KOMU, VZME + KOMU, MARK (ext.)
   • Filozofia médií - 1. ročník Mgr. KOMU, AMES
   • Propedeutika mediálnych štúdií - 1. ročník Bc. KOMU.

   Oznamy