PhDr. Ladislav Volko, PhD.

odborný asistent

Katedra právnych a humanitných vied

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. Zborovňa 2

streda, 13.00 - 14.30 hod.

Doktor Ladislav Volko sa profesionálne zaoberá sociológiou médií, kultúry, filmu, dejinami filmu, protokolom. Venuje sa kultúrnej publicistike, literárnej tvorbe v slovenčine a poľštine. Je členom Slovenského syndikátu novinárov, Slovenského centra PEN, v roku 1983 založil a doteraz je prezidentom India klubu a pôsobí tiež ako člen medzinárodných porôt FIPRESCI na filmových festivaloch.

Vyštudoval sociológiu na Jagellovskej univerzite v Krakove, absolvoval študijný pobyt na Varšavskej univerzite. Pracoval v Slovenskom filmovom ústave ako vedúci odboru výskumu a práce s filmom, ako šéfredaktor revue Film a divadlo, externe prednášal na VŠMU a FF UK. Pôsobil i v diplomacii, naposledy ako veľvyslanec v Indickej republike (1999 – 2004).

V súčasnosti je členom redakcie Communication Today a členom Senátu FMK.

Oblasti záujmu: sociológia médií, mediálnej kultúry, komunikačné aspekty konfliktov, problematika diplomatického a biznis protokolu vo vzťahu k médiam, dejiny filmu.

 

Publikácie

VOLKO, L. 1974. Problemy šrodowiska filmowcow. In Kultura i społeczeństwo. ISSN 0023-5172, Warszawa : Komitet socjologii PAN, Instytut Studiów Politiczn, 1974.

VOLKO, L. 2014. Słowacja i Harasymowicz. In Kraków. ISSN 1733-0459, Kraków : Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuk, 2014.

VOLKO, L. 1976. Pokus o sociologickú analýzu kritiky slovenských hraných filmov vyrobených v rokoch 1971, 1972, 1973. In Panoráma. Praha : Čs. filmový ústav, 1976.

VOLKO, L. 1976. Poľský príspevok k sociológii televízie. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1976.

VOLKO, L. 2012. Kultura medialna, internet i style życia. In Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. ISSN 2084-9001, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-41-8.

VOLKO, L. 2012. Media słowackie – oczekiwanie na odpowiedzialność. In Odpowiedzialność w mediach – od przypadku do celu. Tarnów : Wydawnictwo Biblos, 2012. ISBN 978-83-7793-046-5.

VOLKO, L. 2012. Moralność w kontekście kultury medialnej. In Dobro w mediach. Tarnów : Wydawnictwo Biblos, 2012. ISBN 978-83-7793-049-6.

VOLKO, L. 2010. Kde vedie táto cesta … alebo priestor vzájomného prenikania kultúr. In Pohraničie poľsko-slovenské. ISSN 1731-0482, Nowy Targ : “Związek Euroregion “”Tatry”"”, 2010.

VOLKO, L. 2012. Koniec świata (mediów) albo możliwość zmiany… (próba próby). In Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. ISBN 978-83-233-3346-3.

VOLKO, L. 1979. Sociologické vzťahové prvky v dramatických umeniach. In Teória dramatických umení. Bratislava : Tatran, 1979. ISBN [nie je].

VOLKO, L. 1995. “Od taterników do “”wysp pozytywnej dewiacji”"”. In Związki kulturalne polsko-słowackie w dziejach. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995. ISBN 83-85739-22-X.

VOLKO, L. 1981. Vplyv ideovo-umeleckých postojov tvorivých pracovníkov slovenského filmu na štrukturalizáciu prostredia. In Výchova socialistických umelcov. Bratislava : Tatran, 1981. ISBN [nie je].

VOLKO, L. 2010. Kritika a kritická reflexia ako súčasť mediálnej kultúry. In K problémom mediálnej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-187-6.

VOLKO, L. 2011. Internetová komunikácia ako súčasť mediálnej kultúry. In Limity mediálnej internetovej komunikácie – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-254-5.

VOLKO, L. 2011. Médi[á] v nás… my v médiách. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

VOLKO, L. 2012. Mediálna kultúra a životný štýl. In Demokracia verzus mediokracia – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-394-8.

VOLKO, L. 2012. Zodpovednosť či nezodpovednosť, transparentnosť alebo zahmlievanie médií?. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-438-9.

VOLKO, L. 2013. Homo ludens v globálnej dedine alebo od Marxa k Huizingovi a späť. In Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-477-8.

VOLKO, L. 2013. National and global aspects in the context of media. In Marketing identity. ISSN 1339-5726, Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, F, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1.

VOLKO, L. 1994. Łużyce moja miłość. In Zeszyty łużyckie. ISSN 0867-6364, Warszawa : Instytut filologii Słowiańskiej UW, 1994.

VOLKO, L. 1994. Ta bryłka lodu nie stopnieje!. In Zeszyty łużyckie. ISSN 0867-6364, Warszawa : Instytut filologii Słowiańskiej UW, 1994.

VOLKO, L. 1999. … o Witkacym. In Pogranicza. ISSN 1233-3654, Szczecin : Wydawnictwo 13 Muz, 1999.

VOLKO, L. 1967. Zdzisław Hierowski o slovenskej literatúre v Poľsku. In Romboid. ISSN 0231-6714, Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľOVÁSlovenska, 1967.

VOLKO, L. 1972. Teatr jednego aktora …. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1972.

VOLKO, L. 2008. Osudy filmovej inštitúcie. In Film.sk. ISSN 1336-2712, Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2008.

VOLKO, L. 2010. Jerzy Ficowski (1924 – 2006). In Romano nevo ľil. Prešov, 2010.

VOLKO, L. 2010. Položiť ruky na to pravé miesto. In SME. ISSN 1335-440X, Bratislava : Petit Press, a. s., 2010.

VOLKO, L. 2013. Cena SC PEN za rok 2011. In RAK. ISSN 1335-1702, Bratislava : Slovart, 2013.

VOLKO, L. 2009. Malá (ne)jubilejná úvaha. In Cestami filozofie a literatúry. Nitra : Kulturologická spoločnosť, 2009. ISBN 978-80-969481-8-5.

VOLKO, L. 2010. Jozef Leikert večne mladý. In Časy a čas. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. ISBN 978-80-8094-940-2.

VOLKO, L. 1995. Spomienka na Agnieszku Holland. In Reżyseria: Agnieszka Holland. Warszawa : Wydawnictwo Skorpion, 1995.

VOLKO, L. 2011. Slováci, Poliaci – bratia či bratranci?. In Slováci poľskými očami. Žilina : Krajská knižnica v Žiline, 2011. ISBN 978-80-85148-59-6.

VOLKO, L. 1973. Edičná aktivita filmového ústavu. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1973.

VOLKO, L. 1973. Wprowadzenie do socjologii sztuki. In Kultura i społeczeństwo. ISSN 0023-5172, Warszawa : Komitet socjologii PAN, Instytut Studiów Politiczn, 1973.

VOLKO, L. 2009. Literárny kútik: Z Indie na Slovensko a späť (D. Banga). In Romano nevo ľil. Prešov, 2009.

VOLKO, L. 2010. Amáro Trajo. In Romano nevo ľil. Prešov, 2010.

VOLKO, L. 2010. Cigáni nejdú do neba. In Romano nevo ľil. Prešov, 2010.

VOLKO, L. 2010. Člověk v souhvězdí tísně. In Romano nevo ľil. Prešov, 2010.

VOLKO, L. 2010. K súčasnej mediálnej kultúre. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

VOLKO, L. 2010. Keď sa cigán krstí …. In Romano nevo ľil. Prešov, 2010.

VOLKO, L. 2010. Masmediálny výskum: Predstavitelia, prístupy a školy. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

VOLKO, L. 2010. Tolerancia alebo vzájomnosť? Poďme spolu …. In Romano nevo ľil. Prešov, 2010.

VOLKO, L. 2011. Centrum vzdelanosti alebo fabrika na diplomy. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

VOLKO, L. 2011. Cigáni či Rómovia?. In Romano nevo ľil. Prešov, 2011.

VOLKO, L. 2011. Cigaňi v očiscu. In Romano nevo ľil. Prešov, 2011.

VOLKO, L. 2011. Hic Sunt Romales. In Romano nevo ľil. Prešov, 2011.

VOLKO, L. 2011. Láska a smrť. In Romano nevo ľil. Prešov, 2011.

VOLKO, L. 2011. Láska, Bože láska …. In Romano nevo ľil. Prešov, 2011.

VOLKO, L. 2011. Manuš dži o meriben sikľoľ. In Romano nevo ľil. Prešov, 2011.

VOLKO, L. 2011. Pod patronátom sv. Cyrila a Metoda …. In Fórum. ISSN 1338-208X, Bratislava : Slovenský syndikát novinárov, 2011.

VOLKO, L. 2011. Tušené ostáva v tieni. In Impulz. ISSN 1336-6955, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011.

VOLKO, L. 2012. Béla Bartók v sukni. In Romano nevo ľil. Prešov, 2012.

VOLKO, L. 2012. Ciganiáda. In Romano nevo ľil. Prešov, 2012.

VOLKO, L. 2012. Romma, Romm a Rommi. In Romano nevo ľil. Prešov, 2012.

VOLKO, L. 2014. Bratysława. In Kraków. ISSN 1733-0459, Kraków : Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuk, 2014.

VOLKO, L. 2002. Záhrada vied. Kalligram, 2002. ISBN 80-7149-458-5.

VOLKO, L. 2008. Contemporary Slovak Poems. Pitambar Publishing Company Pvt. Ltd., 2008. ISBN 81-209-1469-4.

VOLKO, L. 2010. Bobo Pernecký. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

VOLKO, L. 2010. Claude Lévi-Strauss. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

VOLKO, L. 2010. Peter Karvaš. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

VOLKO, L. 2011. Czesław Miłosz (1911-2004). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

VOLKO, L. 2011. Edgar Morin. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

VOLKO, L. 2011. Ivan Popovič (*1944). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

VOLKO, L. 2011. Oliver Solga (*1954). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

VOLKO, L. 2011. Slavomír Rozenberg (1947 – 2011). In Film.sk. ISSN 1336-2712, Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2011.

VOLKO, L. 2012. Dezider Banga. In Le khamoreskere čhavora. Bratislava : Občianske združenie Luluďi, 2012. ISBN 978-80-969849-3-0.

VOLKO, L. 2012. Dušan Polakovič (*1950). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

VOLKO, L. 2012. Charles Wright Mills (1916 – 1962). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

VOLKO, L. 2012. Mircea Eliade. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

VOLKO, L. 2012. Shooty. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

VOLKO, L. 2012. Za kultúrou do Poľska. In EUROREPORT plus. ISSN 1336-8796, Bratislava : Euroreport plus, s.r.o., 2012.

VOLKO, L. 2013. Jano Valter (*1959). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

VOLKO, L. 2013. Liścik z Bratyslawy. In Vis a Vis. Kraków : Półeczka Vis a Vis, 2013.

VOLKO, L. 2013. Vincent Šabík (*1937). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

VOLKO, L. 2013. Vladimír Kolesár (*1947). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

VOLKO, L. 2013. Zygmunt Bauman (1925). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

VOLKO, L. 2014. Ján Lajčiak (1875 – 1918). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014.

VOLKO, L. 2014. Koloman Leššo (1942 – 2013). In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014.

Predmety

  • Psychológia sociológia masovej komunikácie - 1. ročník Bc. KOMU, MARK (D, E)
  • Psychológia a sociológia médií - 2. ročník Bc. KOMU, MARK (D, E)
  • Kultúra riešenia konfliktov I., II. - 2. ročník Bc. KOMU, MARK (D, E)
  • Diplomatický a biznis protokol - 2. ročník Mgr. KOMU, MARK (D, E)
  • Protokol a médiá - 1. ročník Mgr. KOMU, MARK
  • Dejiny filmu

Oznamy