PhDr. Jozef Tinka, PhD.

odborný asistent

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 101a - IMEC

streda, 13.00 - 14.30 hod.

 

Predmety

  • Teória a prax mediálneho výskumu I. - 3. ročník Bc. KOMU
  • Mediálna produkcia - 3. ročník Bc. KOMU
  • Techniky mediálnych výskumov
  • Výskum médií a počítačových hier
  • Kabinetné praktikum výskumu verejnej mienky

Oznamy