Mgr. Jana Hubinová,

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Zborovňa 1 Jama

Magisterka Jana Hubinová sa venuje digitálnym médiám, vzťahom v médiách (media relations), marketingu orientovanému na obsah hodnotný pre publikum (content marketing), blogovaniu a online žurnalistike. Pôsobila ako tlmočníčka-prekladateľka, lektorka jazykov, neskôr v projektovom manažmente zahraničných korporácií v sektore účtovníctva.

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a francúzsky jazyk v odbornej komunikácii na FIF UCM v Trnave a tlmočnístvo – prekladateľstvo anglický jazyk – taliansky jazyk na FIF UK v Bratislave.

Oblasti záujmu: digital media, media relations, content marketing, blogging, online journalism.

 

Publikácie

.

Predmety

  • Anglický jazyk I. - 1. ročník Bc.
  • Seminár z francúzskeho jazyka I. - 2. ročník Bc.
  • Seminár z francúzskeho jazyka III. - 3. ročník Bc.
  • Seminár z talianskeho jazyka I. - 2. ročník Bc.
  • Seminár z talianskeho jazyka III. - 3. ročník Bc.

Oznamy