Mgr. Jana Hubinová

denná doktorandka

Katedra teórie digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Jama, Zborovňa doktorandov JC 35

streda, 12.00 - 12.50 hod., štvrtok, 11.00 - 11.50 hod.

Magisterka Jana Hubinová sa venuje digitálnym médiám, vzťahom v médiách (media relations), marketingu orientovanému na obsah hodnotný pre publikum (content marketing), blogovaniu a online žurnalistike. Pôsobila ako tlmočníčka-prekladateľka, lektorka jazykov, neskôr v projektovom manažmente zahraničných korporácií v sektore účtovníctva.

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a francúzsky jazyk v odbornej komunikácii na FIF UCM v Trnave a tlmočnístvo – prekladateľstvo anglický jazyk – taliansky jazyk na FIF UK v Bratislave.

Oblasti záujmu: digital media, media relations, content marketing, blogging, online journalism.

 

Publikácie

HUBINOVÁ, J.: Brand new ! Faculty morphosis - a concept of project digitalized youth is going to love - marketing strategy pre-launch study. In: Marketing Identity: Brands we love- part I. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. ISBN 978-80-8105-840-0, s. 84-92.

HUBINOVÁ, J.: Controversial college inscription propaganda (Case study of the promotional campaign of VŠB - Technical university of Ostrava). In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. ISBN 978-80-8105-804-2, s. 313-319.

HUBINOVÁ, J.: Hyza vs. immigrants. Case study of immediate crisis management handling . European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 15-24.

HUBINOVÁ, J.: Sarcasm in marketing (case study of the bank Zuno). In: Megatrends and Media: Critique in Media, Critique of Media. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. ISBN 978-80-8105-796-0. - ISSN 2453-6474, S. 242-252.

HUBINOVÁ, J.: Self-promotion of individuals via social media - a useful tool to sell oneself as a product trademark. In: Marketing Identity: Digital Life – part II. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 378-384.

Predmety

  • Anglický jazyk I. - 1. ročník Bc.
  • Seminár z francúzskeho jazyka I. - 2. ročník Bc.
  • Seminár z francúzskeho jazyka III. - 3. ročník Bc.
  • Seminár z talianskeho jazyka I. - 2. ročník Bc.
  • Seminár z talianskeho jazyka III. - 3. ročník Bc.

Oznamy