PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Jana Galera Matúšová sa venuje najmä budovaniu značky, krízovému manažmentu a rebrandingu. Je členkou českého PR klubu, kde pôsobí aj ako mentor pre začínajúcich pracovníkov v PR. Taktiež je členka redakčnej rady poľského vedeckého časopisu Preferencje Polityczne, ktorý vydáva Centrum Innowacji, Transferu, Technologii I Rozwoju Fundacia Uniwersytetu Šlaskiego oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Slaskiego.

Aktívne pôsobila ako novinárka, 13 rokov sa pohybuje v oblasti marketingovej komunikácie. Pracovala na manažérskych pozíciách pre značky UniCredit Bank, Slovenská záručná a rozvojová banka, SAZKA (ČR), Marks and Spencer (Slovensko, ČR, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko) či LAMA mobile. Má skúsenosti s vytvorením novej značky, rebrandingom a s krízovým manažovaním značiek.  So svojou uvádzacou kampaňou pre LAMA mobile získala v novembri 2014 druhé miesto v súťaži Effie v Českej republike.

Na FMK vyučuje predmety public relations, médiá a hovorca psychológia reklamy.

Oblasti záujmu: public relations, reklama, tvorba značky, krízová komunikácia, priamy marketing, online marketing

 

Publikácie

Vzťahy s verejnosťou alebo ako na PR v praxi. Trnava : FMK UCM, 102 s. ISBN 978-80-8105-260-6.

MATÚŠOVÁ, J. 2013. Budovanie a komunikácia značky : značka v PR a Reklame. ISSN 978-80-8105-440-2, Trnava : FMK UCM, 2013. 120 s. ISBN 978-80-8105-440-2.

MATÚŠOVÁ, J. 2011. Media relations I.. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

MATÚŠOVÁ, J. 2011. Media relations II.. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

MATÚŠOVÁ, J. 2013. Racionálne a emocionálne apely v reklame. In eXclusive Journal. ISSN 1339-0260, PrešOVÁ: eXclusive marketing, 2013.

MATÚŠOVÁ, J. 2013. Rôznorodosť cieľových skupín v komunikácii. In eXclusive Journal. ISSN 1339-0260, PrešOVÁ: eXclusive marketing, 2013.

MATÚŠOVÁ, J. 2011. Building media relations. In Media relations III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-230-9.

MATÚŠOVÁ, J. 2013. Krízová komunikácia v teórii a praxi. In Revue mladých vedcov. Žilina : EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2013. ISBN 978-80-554-0725-8.

MATÚŠOVÁ, J. 2011. PR in theory and in practice. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertia. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.

MATÚŠOVÁ, J. 2012. Brandisti ako nový životný štýl alebo Dokážeme dnes vytvoriť lovemarks?. In Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. Praha : Kamil Mařík – Professional, 2012. ISBN 978-80-7431-090-4.

MATÚŠOVÁ, J. 2013. Úloha jednotlivých médií v procese marketingovej komunikácie. In QUAERE 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-7-8.

MATÚŠOVÁ, J. 2009. Media relations ako kľúčový prvok public relations. In Quo vadis Mass Media. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-123-4.

MATÚŠOVÁ, J. 2009. Produkt v politickom marketingu, alebo: je rozdiel v komunikácii komerčnej spoločnosti a politického subjektu?. In Masmediálna komunikácia a realita III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5.

MATÚŠOVÁ, J. 2011. Reklama vs. PR. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

MATÚŠOVÁ, J. 2011. Zmeny v komunikácii s nástupom online PR. In Výzvy a problémy on-line marketingu – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-252-1.

MATÚŠOVÁ, J. – ZAUŠKOVÁ, A. 2012. FMK UCM ide s dobou. Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov. In Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-392-4.

MATÚŠOVÁ, J. 2012. Politika, médiá a marketingová komunikácia. In Budúcnosť médií. [S.l.] : Inštitút mediológie a politológie MEDIATIKA, 2012. ISBN 978-80-971009-0-2.

MATÚŠOVÁ, J. 2012. Vzdelávacia inštitúcia ako značka. In Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2012. Žilina : EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2012. ISBN 978-80-554-0598-8.

MATÚŠOVÁ, J. 2013. Reklama a výskum. In Marketing a marketingová komunikácia II.. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2013. ISBN 978-80-89608-11-9.

MATÚŠOVÁ, J. 2013. Psychológia reklamy. Trnava : FMK UCM, 2013. 77 s. ISBN 978-80-8105-471-6.

MATÚŠOVÁ, J. 2011. Media relations. In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

MATÚŠOVÁ, J. 2010. Revolučná zmena v komunikácii s krízou nakoniec neprišla. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-210-1.

MATÚŠOVÁ, J. 2012. Jednoducho značka. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

MATÚŠOVÁ, J. 2012. Marketing na sociálních sítích. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

MATÚŠOVÁ, J. 2012. Budúcnosť médií. Inštitút mediológie a politológie MEDIATIKA, 2012. ISBN 978-80-971009-0-2.

MATÚŠOVÁ, J. 2012. Building Media Relations. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-285-9.

MATÚŠOVÁ, J. 2012. Media Relations I.. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-296-5.

MATÚŠOVÁ, J. 2012. Media Relations II.. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-297-2.

Predmety

  • Public relations - 1. ročník Mgr. MARK
  • Psychológia reklamy - 3. ročník Bc. MARK
  • Médiá a hovorca - 2. ročník Mgr. KOMU, MARK

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

VEGA: Vytvorenie študijného programu Media relations v anglickom jazyku

Oznamy