Mgr. Ján Pekarik,

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok, 11.00 - 12.30 (po dohode e-mailom alebo na tel: 0905962389

Kancelária: HD štúdio (Skladová)

Magister Ján Pekarik sa venuje tvorbe krátkych filmov a videoklipov. Prispieva do internetových filmových magazínov cinemaview.sk a kinema.sk.

Absolvoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako denný doktorand a podieľa sa na výučbe predmetu verbálna a vizuálna komunikácia. Ako vyškolený a aktívny člen CAF tímu našej univerzity prispel k zisku medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

Oblasti záujmu: film, audiovizuálna tvorba

 

Publikácie

AFD Narcizmus a hedonizmus v populárnej kultúre = Narcissism and hedonism in popular culture / Ján Pekarik, 2014. In: Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-586-7, S. 160-170.

AFC Umenie - únik pred realitou = Escape from reality / Ján Pekarik, 2014. In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 2800-2806 [CD-ROM].

AFD Identita hrdinu vo filmografii Darrena Aronofského = Identity of a hero in a Darren Aronofsky´s filmography / Ján Pekarik, 2014. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 280-289 [CD-ROM].

Predmety

  • Verbálna a vizuálna komunikácia - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Interpretačný prejav - 2. ročník Mgr. KOMU
  • Dejiny filmu - 1. ročník Bc. MARK
  • Ocenenia

    Ostatné: Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu

    Ostatné: Krátke filmy a ostatné audiovizuálne projekty: 3. miesto za krátky film Impresie – Frejm 2011 2. miesto za krátky film Kresby – Cineama 2012 Impulz – Frejm 2013, Košický filmový festival 2013, Cineama 2014: čestné uznanie a diplom, festival Áčko 2014, uvedenie v kine Hviezda, Trnava v rámci akcie indieShorts 2014 Brothers (Je to v pluse) – Cineama 2014: cena a diplom Mokrá láska – účastník The 48 Hour Film Project Bratislava 2014

    Oznamy