Mgr. Diana Karaffova,

denná doktorandka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

od 5.2.2018 do 19.3. 2018 iba elektronicky

Magisterka Diana Karaffová sa venuje najmä online marketingu, pričom sa zameriava najmä na trendy v oblasti inbound marketingu a hodnotového marketingu. Má dlhoročné skúsenosti z oblasti v oblasti B2B i B2C marketingu a PR, kde sa pôsobila najskôr ako špecialista a neskôr na vedúcich manažérskych pozíciách v rôznych segmentoch (finančníctvo, poradenstvo, farmácia, IT). Spolupracovala a spoluvytvárala rôzne formáty a projekty s médiami, nezávislými inštitúciami a obchodnými komorami. Má tiež skúsenosti v oblasti CSR a filantropie. Venuje sa poradenstvu v oblasti strategického marketingu, pomáha startupom a realizuje projekty pre neziskový sektor.

Absolvovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM v Trnave. V súčasnosti tu pôsobí ako denná doktorandka pod vedením prof. Kusej.

Oblasti záujmu: content marketing, online marketing, copywriting, budovanie značky.

 

Publikácie

Návrh rozvoja marketingových aktivít zo zameraním na komunikačné aktivity : bakalárska práca / Diana Karafová ; Školiteľ: Ľudmila Čábyová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2004.

Marketingová komunikácia mesta : diplomová práca / Diana Karafová ; Školiteľ: Marián Hains. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2007.

Predmety

  • Marketingové stratégie - 2. ročník Bc. MARK
  • Teória marketingovej komunikácie - 2. ročník Bc. MARK

Oznamy