Mgr. Dáša Mužíková, PhD.

online content manager FMK UCM

Doktorka Dáša Mužíková sa venuje online marketingu v prostredí vysokých škôl, pričom sa orientuje najmä na obsahový marketing, budovanie značky, implementovanie princípov UX a pohybuje sa v startupovej komunite. V minulosti pôsobila v samospráve ako webová manažérka a jazyková korektorka.

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM. Po niekoľkých rokoch praxe v oblasti životného prostredia a online komunikačných aktivít sa rozhodla pokračovať na 3. stupni štúdia a v roku 2014 obhájila dizertačnú prácu na tému Corporate identity ako súčasť marketingovej stratégie v segmente vysokých škôl. Počas doktorandského štúdia sa venovala najmä administrácii obsahu webového sídla a sociálnych médií FMK UCM a pôsobila tiež ako PR manažérka StartupWeekendu Bratislava 2 a 3.

V súčasnosti pôsobí ako manažérka online obsahu fakulty, pripravuje komunikačnú stratégiu sociálnych médií a webovej stránky FMK.sk a vedie Kabinet SOMO, kde sa študenti podieľajú na vytváraní a zverejňovaní informácií na týchto kanáloch.

Oblasti záujmu: content marketing, komunikačná stratégia, grafický dizajn, UX, marketing vysokých škôl, budovanie značky.

 

Publikácie

MUŽÍKOVÁ, D. - PIZANO, V. 2014. Vplyv sociálnych médií na trh práce. In: Otvorený inovačný proces: podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

MUŽÍKOVÁ, D. 2014. Corporate identity ako súčasť marketingovej stratégie organizácie vo vybranom segmente. Trnava: FMK UCM, 2014. 158 s.

Webová analytika ako nástroj na zlepšovanie webových stránok / Dáša Mužíková, 2014. In: Revue mladých vedcov. 2014.

AFC Nápad s potenciálom na úspech – startup = Idea with a success potential – startup. / Dáša Mužíková, 2014. In: Zborník z mezinárodné vědecké konference Marketing a společnost. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014.

AFD Internet vtedy a teraz = Internet Then & Now. / Dáša Mužíková, 2014. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity 2013 – Sekcia: Digital Identity. Trnava : FMK UCM, 2014.

ADM Sunday christian significance and the saints days shopping behaviour / Ľudmila Čábyová, Daniela Kollárová, Tomáš Fašiang, Dáša Mužíková, 2014. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 10, č. 1 (2014), s. 43 – 54.

AFD Obsahy, ktoré fungujú, keď vieme, ako na to = How to use the content that works / Dáša Mužíková, 2013. In: Quo vadis massmedia, qou vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-486-0. S. 142 – 148 [CD-ROM]

AFD Doska: Dizajn. Online. Súťaž. Kreativita. Aplikácia = Doska: Design. Online. Competition. Creativity. Application / Dáša Mendelová ... [et al.], 2012. In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-392-4, S. 63 – 68.

AFD Nie je text ako text = The text is not always only a text / Dáša Mendelová, Dáša Mužíková, 2012. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej komunikácie / editori: Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová ; recenzenti: Daniela Kollárová, Viliam Končál. - 1. vyd. - ISBN 978-80-8105-384-9, S. 142 – 147.

AFD Webová stránka nie je prehliadkou kreativity = The website is not a creativity competition / Dáša Mužíková, 2011. In: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem ... / Dana Petranová, Rudolf Rybanský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-334-4, S. 284 – 297.

 

Predmety

  • Kabinetné praktikum SOMO - všetky ročníky a študijné programy

Oznamy