prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová,

profesorka

prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová,

Konzultačné hodiny:

Pondelok, Konzultácie po telefonickej dohode (0915793808) -

Kancelária: č. 223 (Skladová)

Študovala na VŠMU v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v roku 1963. Už počas štúdia dostala prvú filmovú príležitosť vo filme Most na tú stranu, kde si zahrala so svojím manželom, hercom Jozefom Adamovičom. Je herečkou širokého výrazového rozsahu. Čoskoro si ju všimli aj českí filmári – Jiří Krejčík, Otakar Vávra a Petr Weigl. Do povedomia filmových divákov sa zapísala najmä ako predstaviteľka opernej „divy“ Emy Destinovej v Krejčíkovom filme Božská Ema. Po absolutóriu sa stala členkou SND, kde pôsobí dodnes. Hrala v beznádejne vypredanom Na skle maľované, v Tajovského Ženskom zákone, v Albeeho Krehkej rovnováhe, Barčovom Mastnom hrnci. V súčasnosti hosťuje v nitrianskom Divadle Andreja Bagara. Okrem toho pracuje v rozhlase a dabingu, učí herectvo a je predsedníčkou festivalového výboru Art Filmu.

 

Publikácie

TURZONOVOVÁ, B. 2009. Divadlo, herectvo – organická súčasť ľudskej existencie. In Masmediálna komunikácia a realita I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-124-1.

TURZONOVOVÁ, B. 2011. Osobitosti vývoja literárno-dramatickej tvorby v slovenskej televízii. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-250-7.

TURZONOVOVÁ, B. – ČERNÁ, J. – ĎURKOVÁ, K. – MEŠŤÁNKOVÁ, M. – ĎURIŠOVÁ, D. 2011. Posolstvo sv. Cyrila a Metoda v Trnavskom regióne (náboženský turizmus). In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-333-7.

TURZONOVOVÁ, B. 2012. Mediálne aspekty pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom území. In Mediálna výchova a kultúrna identita – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-393-1.

TURZONOVOVÁ, B. 2013. Slovanskí vierozvestovia a spolupatróni Európy. In Cyrilometodské rezonancie v minulosti a v súčasnosti. Trnava : Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2013. ISBN 978-80-89413-33-1.

TURZONOVOVÁ, B. 2013. Svätý Cyril a Metod ako žiaci a študenti. In Panelák: médiá a umenie (+ posterová sekcia) – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-480-8.

TURZONOVOVÁ, B. 2009. Dabing ako špecifický druh hereckej tvorby – Slovenský dabing. In Zborník bakalárskych prác študentOVÁmasmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-112-8.

TURZONOVOVÁ, B. 2012. Kríza spoločnosti, kríza vzdelávania – paideia. In Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra. [Ružomberok] : [Katolícka univerzita v Ružomberku], 2012. ISBN 978-80-8140-046-9.

TURZONOVOVÁ, B. 2013. Antropologicko-kultúrne aspekty misie sv. Cyrila a Metoda na našom území. In: Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-558-0401-9.

TURZONOVOVÁ, B. 2013. Kultúrnoantopologické reflexie misie svätých Cyrila a Metoda na našom území. In: Cyrilometodejská tradice v 19. a 20. století, období rozkětu i snah o umlčení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, TOGGA, 2013. ISBN 978-80-7308-513-1.

TURZONOVOVÁ, B. - MEŠŤANKOVÁ, M. 2014. Cultural and antropological aspects of the mission of Saints Cyril and Methodius on our territory. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Vol. 10, no 3.

TURZONOVOVÁ, B. - MEŠŤANKOVÁ, M. 2014. Pavol Ušák Oliva a umelecký prednes básne. In: Malý-veľký básnik Katolíckej moderny Pavol Ušák- Oliva, 100. výročie narodenia: 13.11.2014. Trnava: Trnavský samosprávny kraj, 2014. ISBN 978-80-89759-04-0.

TURZONOVOVÁ, B. 2014. Medializácia cyrilometodského odkazu. In: Cyrilometodskí nasledovníci- Haulík, Moyses, Palárik. Trnava: Ivona Matúšová 2014. ISBN 978-80-89413-34-8.

TURZONOVOVÁ, B. 2014. Reflexia misie sv. Cyrila a Metoda v oblasti práva s presahom do našej postmodernej súčasnosti. In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch- Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-583-6.

TURZONOVOVÁ, B. - ZEMKO, P. - KOVÁŘOVÁ, M. - MEŠŤÁNKOVÁ, M. 2014. Teologická vnímavosť pre dobrotu stvorených vecí. In: Prínos svetových osobností v kontexte historických parkov a tradícia pestovanie ruži v Dolnej Krupej. Bratislava: Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum, 2014. ISBN 978-80-8060-340-3.

 

Predmety

  • Verbálna a vizuálna komunikácia I. - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Interpretačný prejav v masmediálnej komunikácii I. - 2. ročník Mgr. KOMU

Ocenenia

Národná cena: Zaslúžilý umelec

Národná cena: Pribinov kríž II. triedy

Oznamy