doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.

Prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu

Katedra teórie digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Skladová ul., m.č. 220

streda, 12:00 - 13:30 hod.

Docent Andrej Trnka sa venuje štatistickému spracovaniu údajov, dolovaniu dát, aplikáciám na dolovanie dát v marketingu a výskumu správania sa nakupujúcich v online prostredí. V oblasti vedy sa orientuje na metodológiu Six Sigma a aplikácie dolovania dát do tejto metodológie.

Pôsobil ako odborný asistent a prodekan na Katedre aplikovanej informatiky FPV UCM v Trnave. Od AR 2017/2018 je prorektorom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu.

V súčasnosti na FMK UCM vyučuje predmety masmediálna informatika, mediálna informatika a základy algoritmizácie.

Oblasti záujmu: dolovanie dát, metodológia Six Sigma, aplikácie, štatistika.

 

Publikácie

TRNKA, A. Aplikácia dolovania dát do metodológie SIX SIGMA : (s využitím SPSS). Poľsko : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 117 s.

TRNKA, A. 2012. Aplikácia dolovania dát do metodológie SIX SIGMA. Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. ISBN 978-83-7729-175-7.

TRNKA, A. Results of application data mining algorithms to (Lean) Six Sigma methodology. In Annals of Faculty Engineering Hunedoara : International Journal of Engineering. ISSN 1584-2665, Hunedoara.

TRNKA, A. Six Sigma Methodology with Recency, Frequency and Monetary Analysis Using Data Mining. In International Journal of Computer Theory and Engineering. ISSN ISSN 1793-821X, roč. 2012, č. 4.

TRNKA, A. The Proposal of Fraud Detection Placement in DMAIC. In Journal of Communication and Computer. ISSN 1548-7709, roč. 2012, č. 9, 5 s.

TRNKA, A. 2012. Results of application data mining algorithms to (Lean) Six Sigma methodology. In Annals of Faculty Engineering Hunedoara. ISSN 1584-2665, Hunedoara : University Politehnica Timisoara, Faculty of Engin, 2012.

TRNKA, A. 2012. Six Sigma Methodology with Recency, Frequency and Monetary Analysis Using Data Mining. In International Journal of Computer Theory and Engineering. ISSN 1793-821X, 2012.

TRNKA, A. 2012. The Proposal of Fraud Detection Placement in DMAIC. In Journal of Communication and Computer. ISSN 1548-7709, David Publishing Company, 2012.

TRNKA, A. 2013. The Retraining Churn Data Mining Model in DMAIC Phases. In Journal of Communication and Computer. ISSN 1548-7709, David Publishing Company, 2013.

TRNKA, A. Analíza kvantitatívnej premennej krabicového grafu a jeho tvorba. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN ISSN 1336-7420, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, roč. 2013, č. 2.

TRNKA, A. Zisťovanie vplyvu fyzickej aktivity na psychickú pohodu vysokoškolákov a metódami dolovania dát. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, 17 s.

TRNKA, A. Metabolický syndróm a reumatoidná artritída a dna. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, roč. 2013, č. 2, 12 s.

TRNKA, A. Asociácia produktov a profilácia zákazníckych skupín pomocou dolovania dát. In Journal of Information Technologies. ISSN 1337-7469, roč. 2012, č. 2, 11 s.

TRNKA, A. 2012. Asociácia produktov a profilácia zákazníckych skupín pomocou dolovania dát. In Journal of Information Technologies. ISSN 1337-7469, Trnava : Katedra informatiky FPV UCM v Trnave, 2012.

TRNKA, A. – HALENÁR, R. 2012. Zisťovanie vplyvu fyzickej aktivity na psychickú pohodu vysokoškolákov a metódami dolovania dát. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012.

TRNKA, A. 2013. Analýza kvantitatívnej premennej krabicového grafu a jeho tvorba. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013.

TRNKA, A. 2013. Metabolický syndróm a reumatoidná artritída a dna. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013.

TRNKA, A. 2014. Vplyv pohybovej aktivity študentov (mužov) IFBLR UCM v Trnave na vybrané zmeny somatických, funkčných a motorických ukazovateľov. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014.

TRNKA, A. 2014. Analýza viacnásobných odpovedí pomocou SPSS. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014.

TRNKA, A. Position of Retraining CHURN Data Mining Model in Six Sigma Methodology. In Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2012. ISSN 2078-0958, Newswood Limited, roč. 2012, ISBN 978-988-19251-6-9.

PANASENKO, N. – MAGÁL, S. – TRNKA, A. – PETRANOVÁ, D. Bilingual analysis of LOVE and HATRED emotional markers (SPSS-based approach). In Proceedings of the 3rd Workshop on Sentiment Analysis where AI meets Psychology (SAAIP 2013). Nagoya, s. 15–23. ISBN 978-4-9907348-2-4.

TRNKA, A. – PETRANOVÁ, D. – MAGÁL, S. Bilingual analysis of Love and Hatred emotional markers (SPSS-based approach). In Sixth International Joint Conference on Natural Language Processing. 9 s. ISBN 978-4-9907348-2-4.

TRNKA, A. 2010. Data mining as a tool for fraud detection. In Mašinostroenie i technosfera XXI veka. ISSN 2079-2670, Doneck : DonNTU, 2010.

TRNKA, A. 2012. Position of Retraining CHURN Data Mining Model in Six Sigma Methodology. In Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2012. ISSN 2078-0958, [S.l.] : Newswood Limited, 2012. ISBN 978-988-19251-6-9.

PETRANOVÁ, D. – TRNKA, A. – MAGÁL, S. 2013. Bilingual analysis of Love and Hatred emotional markers (SPSS-based approach). In IJCNLP2013. [S.l.] : Asian Federation of Natural Language Processing, 2013. ISBN 978-4-9907348-2-4.

TRNKA, A. Hľadanie minulosti v súčasnosti. In Aspekty kvality života. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, roč. 2012, 4 s. ISBN 978-80-8105-435-8.

TRNKA, A. Evaluácia IKT kompetencií pedagógov na FMK UCM v Trnave. In Inovačný proces v e-learningu. Ekonomická univerzita v Bratislave, 7 s. ISBN 978-80-225-3610-3.

TRNKA, A. Zavedenie e-learningovách kurzOVÁna FMK UCM v Trnave pre doktorandov. In Inovačný proces v e-learningu. Ekonóm Bratislava, 5 s. ISBN 978-80-225-3397-3.

TRNKA, A. Tvorba a aplikácia e-learningovách kurzov na FMK UCM v Trnave. In Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania – Megatrendy a Médiá 2012. FMK UCM v Trnave, roč. 2012, 7 s. ISBN 978-80-8105-392.

TRNKA, A. Asociačné pravidlá dolovania dát v marketingu. In Nová trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť. FMK UCM v Trnave, roč. 2012, 9 s. ISBN 978-80-8105-438-9.

TRNKA, A. Využitie e-learningovách postupov pedagógmi na FMK UCM v Trnave. In Zväčšenina: Médiá ako komodita – Megatrendy a Médiá 2013. 7 s. ISBN 978-80-8105-479-2.

TRNKA, A. 2011. Časové rady ako nástroj prognózy predaja. In Digitálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-331-3.

TRNKA, A. 2012. Asociačné pravidlá dolovania dát v marketingu. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-438-9.

TRNKA, A. 2012. Hľadanie minulosti v súčasnosti. In Aspekty kvality života. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

TRNKA, A. 2012. Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na FMK UCM v Trnave. In Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-392-4.

TRNKA, A. 2012. Zavedenie e-learningových kurzov na FMK UCM v Trnave pre doktorandov. In Inovačný proces v e-learningu. Bratislava : Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3397-3.

TRNKA, A. 2013. Evaluácia IKT kompetencií pedagógov na FMK UCM v Trnave. In Inovačný proces v e-learningu. Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 2013. ISBN 978-80-225-3610-3.

TRNKA, A. 2013. Klasifikácia zákazníkov použitím metód dolovania dát. In Marketing identity. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-554-6.

TRNKA, A. 2013. Využitie e-learningových postupov pedagógmi na FMK UCM v Trnave. In Zväčšenina: médiá ako komodita – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.

TRNKA, A. Vzdelávanie študentov pomocou on-line portálu. FMK UCM v Trnave, 78 s. ISBN 978-80-8105-346-7.

TRNKA, A. 2012. Vzdelávanie študentov pomocou on-line portálu. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-346-7.

TRNKA, A. 2014. Tvorba webových stránok. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2014. ISBN 978-80-8105-556-0.

TRNKA, A. Deskriptívne štatistické metódy a ich využitie vo fyzioterapeutickom výskume. In Physiotherapia Slovaca. ISSN 1338-1601, UCM v Trnave, roč. 2013, č. 1, 9 s.

TRNKA, A. 2013. Deskriptívne štatistické metódy a ich využitie vo fyzioterapeutickom výskume. In Physiotherapia Slovaca. ISSN 1338-1601, Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút , 2013.

TRNKA, A. Aspekty kvality života. UCM Trnava, ISBN 978-80-8105-435-8.

TRNKA, A. vedecká konferencia k 15. výročiu založenia UCM v Trnave. ISBN 978-80-8105-396-2.

Predmety

  • Marketingová informatika I., II. – 1. ročník Bc. MARK
  • Masmediálna informatika – 1. ročník Bc. KOMU
  • Mediálna informatika – 1. ročník Bc. TEDI
  • Základy algoritmizácie I. – 1. ročník Mgr. TEDI

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Príprava učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

KEGA: Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií

KEGA: Model vyučovania matematických predmetov prostredníctvom IKT

VEGA: Využitie dolovania dát v riadení výrobných systémov

VEGA: Tvorba metodiky testovania dátových skladov v procese validácie

VEGA: Získavanie znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte

Oznamy