Príručka pre uchádzačov

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vydala pre záujemcov o štúdium knižnú publikáciu Masmediálne štúdiá v kocke, ktorú je možno zakúpiť na pôde fakulty – v budove UCM na Nám. J. Herdu 2, č. d. 103 alebo elektronicky objednať na: alena.hruskova@ucm.sk. Viac informácií sa dozviete prostredníctvom uvedeného e-mailu.

Masmediálne štúdiá v kocke

Masmediálne štúdiá v kocke

 

 
Späť hore ↑