Predzápis predmetu online marketing I. na AR 2017/2018 – Dr. Murár (Bc2 MARK)

Ak si chcete v ďalšom akademickom roku 2017/2018 zapísať povinne voliteľný predmet online marketing I., ktorý bude vyučovať PhDr. Peter Murár, PhD., vyplňte tento formulár.

Na základe tohto formuláru vás vyučujúci pridá do systému AiS.

Zápis sa týka iba budúcich študentov 2. ročníka Bc. denného štúdia. Budúci študenti 3. ročníka si predmet online marketing III. budú zapisovať na začiatku nového akademického roka cez portál AIS.