Pozvánka na konferenciu Night of Chances

V stredu 30. novembra 2016 sa o 18.00 hod. uskutoční študentská biznis konferencia Night od Chances, ktorá sa bude konať v Bratislave na FIIT STU v Mlynskej doline.

Na konferencii budú mať účastníci možnosť stretnúť sa a učiť od riaditeľov významných firiem ako Accenture, Adidas, Tatra Banka a iné. Súčasťou programu budú aj panelové diskusie, odborné prednášky a praktické worshopy s reálnymi case studies vedené profesionálmi z firiem.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: nightofchances.sk.

Night of chances 2016

Night of chances 2016