Megatrendy a médiá 2013 vo filmovej tematike

Na VIII. ročníku konferencie s podtitulom Kultivácia médií – možnosti a bariéry, ktorý sa uskutoční 26. a 27. marca na Smolenickom zámku, sa stretnú akademickí predstavitelia a odborníci z mediálnej oblasti z viacerých krajín, aby prezentovali svoje názory a diskutovali o aktuálnych trendoch, problémoch a budúcich víziách v tejto oblasti. Na niekoľko otázok o pripravovanej konferencii odpovedal člen organizačného výboru Martin Solík. 
Megatrendy a médiá 2013 - plagátSekcie tohtoročnej konferencie Megatrendy a médiá sa nesú v duchu názvov filmových diel. Prečo ste sa rozhodli pre tento koncept?
Koncept prostredníctvom filmov vznikol úplne spontánne. Posledné 2 roky boli „Nové diskurzy mediálnych štúdií“ jednou zo stabilných sekcií a keďže bol ten názov mojím „dieťaťom“ a mal som pocit, že je načase rozlúčiť sa s touto témou, tak som navrhoval sekciu, ktorá by sa dotýkala semiotiky, pričom by nešlo o zameranie na jazyk, ale o pochopenie významov v médiách cez úroveň príjmu recipientov. Docent Magál navrhol názov „Metafora v médiách“ a spontánne k nemu priradil podtitul „Vrtieť psom“. V tom sa spustila tzv. lavína nápadov a všetky sekcie dostali filmové názvy. Osobne sa mi tento koncept veľmi páči, pretože je kreatívny a na vedeckú konferenciu netradičný.
Tento rok sa uskutoční už 8. ročník konferencie zameranej na megatrendy v médiách, pripravujete nejaké novinky v programe?
Rozhodli sme sa, že sekcie ešte viac skvalitníme a každý, kto bude v sekcii, či už ako prednášajúci, alebo len ako človek, ktorý sa prišiel pozrieť na konkrétny príspevok, bude môcť ohodnotiť jednak príspevok, a rovnako tak vedenie sekcie priamo garantom. Zmyslom konferencie nie je iba prečítanie poznatkov z prezentácie, alebo z listov, naopak – ide o transfer vedomostí a poznatkov a my chceme podnietiť diskusiu priamo v sekcii, chceme, aby mali príspevky prínos pre publikum a pre samotnú konferenciu, a takisto pre publikáciu, ktorá je tradičným výstupom konferencie.
Akých hostí môžeme očakávať v Panelákovej diskusii?
V panelákovej diskusii máme veľké plány. Môžem prezradiť, že ide o veľmi známe osobnosti z médií a akonáhle budeme mať potvrdeného ktoréhokoľvek z oslovených, nebudeme jeho meno držať v tajnosti. Názov „Paneláková“ nie je prvoplánový. Pri vytváraní koncepcie konferencie sme sa zaoberali problematikou ekológie médií, súčasne si musíme uvedomiť, že kultivácia médií je ideálom, ktorý sa dá len ťažko presadiť v slovenských podmienkach. Ľudia dennodenne kritizujú, že televízie vysielajú programy, ktoré sú „brak“, avšak v prípade, že sa odvysiela program, ktorý je buď filmom, ktorý má komerčné ambície, ale predovšetkým ide o mimoriadne kvalitný snímok s nasýteným kontextom, alebo ide o dokument, vždy je sledovanosť nízka. V prípade, že televízia odvysiela reality šou, ktorá je kontroverzná či dehonestujúca smerom k ľudskej dôstojnosti, čísla sledovanosti raketovo stúpajú. Rovnako to platí aj pre rádiá a print. Viacerí tvrdia, že hudba v rádiách sa nedá počúvať, ale najúspešnejšie sú tie stanice, ktorých vysielanie obchádza kvalitu. Pred niekoľkými rokmi vznikol na Slovensku trend seriálov a bol veľmi kritizovaný. Dnes sa ukazuje, že slovenské seriály zďaleka tak nedevastujú slovenskú televíznu kultúru, ako sa o tom hovorilo v minulosti. No a Panelák je v tomto smere reprezentatívny, a taktiež ide o slovnú hračku „Panelák – panelová – paneláková“, pričom jedna z jeho protagonistiek, je našou váženou kolegyňou a je slovenskou legendou – samozrejme ide o profesorku Božidaru Turzonovovú.
Kompletné informácie o konferencii Megatrendy a médiá 2013 nájdete v sekcii Konferencie.
Informácie o konferencii [pdf, 209 KB]


JUDr. Mgr. Martin Solík, PhD. Kto je Martin Solík?
Vyštudoval filozofiu na FF UCM a právo na PF UK. Po skončení štúdia začal pôsobiť na FMK, kde vyučuje predmety filozofického zamerania. Zaujíma sa o otázky sociálnej filozofie, kultúrnej identity a semiotickej reflexie éry digitálnej mediality. Dlhodobo sa vedecky venuje problematike normatívnosti uznania. Je šéfredaktorom vedeckého časopisu Communication Today.


Text: -dmu-